• Odbierz prezent
PKO Bank Polski liderem w konkursie The Best Annual Report 2019

W XV edycji konkursu The Best Annual Report organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków, PKO Bank Polski zdobył nagrodę specjalną „The Best of The Best”. Raport banku uzyskał blisko 90 punktów na 100 możliwych i był to najlepszy wynik w kategorii Banki i Instytucje Finansowe. Kapituła wyróżniła również bank za oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

- Jesteśmy dumni, że Kapituła, kolejny rok z rzędu, doceniła naszą pracę i uznała raport PKO Banku Polskiego za wzorcowy. Wkładamy dużo pracy w utrzymanie najwyższego poziomu sprawozdawczości, dobrej komunikacji z otoczeniem i transparentności dialogu z interesariuszami. Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom, mojemu zespołowi za zaangażowanie i profesjonalizm. To Wasza nagroda.

- mówi Danuta Szymańska, dyrektor Pionu Rachunkowości w PKO Banku Polskim

Raport roczny PKO Banku Polskiego prezentuje szerokie spektrum informacji o spółce i grupie kapitałowej. Przedstawione w nim informacje odpowiadają formalnym wymogom, krajowym i międzynarodowym zaleceniom, ale też kształtują dobrą praktykę w sprawozdawczości finansowej i są zgodne z oczekiwaniami rynku. Inwestorzy coraz bardziej interesują się aspektami niefinansowymi działalności emitentów, szczególnie w zakresie oddziaływania na otoczenie i środowisko naturalne, dlatego umiejętna integracja danych finansowych i niefinansowych stale zyskuje na znaczeniu. W tym roku Kapituła konkursu doceniła bank również za oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Eksperci wysoko oceniają raporty roczne banku za wartość użytkową dla akcjonariuszy i inwestorów. Raport roczny PKO Banku Polskiego za rok 2019 uzyskał najwyższy wynik w punktacji ogólnej w kategorii Banki i Instytucje Finansowe, blisko 90 punktów na 100 możliwych. Ponadto, sprawozdanie finansowe banku zdobyło ponad 39 punktów na 40 – kolejny raz najwięcej w swojej kategorii.

Od lat PKO Bank Polski wypracowuje solidne wyniki, zwiększa skalę działania, utrzymuje płynność finansową i silną pozycję kapitałową. To zwiększa jego odporność na trudniejsze warunki gospodarcze wywołane epidemią SARS-CoV-2. Bank dobrze wykorzystał okres koniunktury i obecnie notuje lepszą, niż w całym sektorze dynamikę zysku. Dzięki temu, może kontynuować działania związane z digitalizacją kolejnych procesów i aktywne włączać się w pomoc polskim firmom i ich pracownikom.

„The Best Annual Report” to konkurs wyróżniający najwyższą jakość sprawozdań. Instytut Rachunkowości i Podatków przeprowadził go już po raz piętnasty. Organizatorzy konkursu podkreślają znaczenie dobrze przygotowanych raportów rocznych dla akcjonariuszy i inwestorów. Ich przełożenie na możliwość podejmowania decyzji inwestycyjnych zwiększa bezpieczeństwo rynku kapitałowego w Polsce.

 


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk