• Odbierz prezent
PKO Bank Polski konsoliduje zobowiązania Kolei Dolnośląskich

Koleje Dolnośląskie i PKO Bank Polski podpisały umowę na kredyt konsolidacyjny. Konsolidacja zadłużenia spowoduje przekazanie wszystkich zobowiązań spółki kolejowej, sięgających 442 mln złotych, do największego polskiego banku.

Nowy kredyt umożliwi Kolejom Dolnośląskim spłatę dotychczasowych zobowiązań inwestycyjnych oraz kontynuację projektu taborowego. W najbliższych latach do dyspozycji Kolei Dolnośląskich trafi 19 nowych składów: 6 trójczłonowych pociągów hybrydowych Impuls II, które dostarczy Newag oraz 13 pięcioczłonowych pociągów Elf 2 z bydgoskiej PESY.

– Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej chcemy kontynuować plany inwestycyjne w regionie. Z PKO Bankiem Polskim od lat współpracujemy przy kluczowych dla rozwoju regionu projektach. Pozwala to z optymizmem patrzeć na realizację nie tylko obecnych ale przede wszystkim dalszych planów rozwojowych Kolei Dolnośląskich.

– powiedział Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego

– PKO Bank Polski współpracuje z samorządami, wspierając rozwój Polski i Polaków. Cieszymy się, że dzięki nowej umowie z Kolejami Dolnośląskimi, wkrótce mieszkańcy Dolnego Śląska będą mogli korzystać z dodatkowych 19 nowoczesnych i przyjaznych środowisku pociągów, które dostarczą polskie firmy.

– powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski (w ramach konsorcjum z BGK) jest kredytodawcą dla realizowanego przez samorząd województwa projektu budowy Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach o wartości 186 mln złotych oraz planuje współfinansować budowę Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego, która będzie kosztować około 200 mln złotych. Od ponad 26 lat wspiera też organizację Biegu Piastów. Umowa z Kolejami Dolnośląskimi wzmocni strategiczną współpracę z samorządem województwa, a jej wartość przekroczy 882 mln złotych.

- To rekordowa umowa, która pozwala jeszcze bardziej wzmocnić kondycję finansową spółki. Obecnie Koleje Dolnośląskie spłacają także zobowiązania z lat wcześniejszych, które ograniczały ich zdolność kredytową i zmuszały do ograniczania inwestycji taborowych i infrastrukturalnych. Teraz to się zmieni. Oprócz tego dodatkowe finansowanie pozwoli na dalszy rozwój i uruchomienie jeszcze większej liczby połączeń, dzięki zwiększeniu w najbliższych latach parku taborowego przewoźnika.

– wskazuje Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa odpowiedzialny za rozwój infrastruktury kolejowej w regionie

Kredyt konsolidacyjny obejmuje kredyty inwestycyjne przekraczające kwotę 340 mln złotych, które pozwolą na refinansowanie inwestycji taborowych zrealizowanych w minionych latach oraz sfinansowanie realizowanego od 2020 roku projektu taborowego. Całość zobowiązań uzupełnią 102 mln złotych kredytów obrotowych na sfinansowanie podatku VAT.

- Jesteśmy w trakcie realizacji największego projektu taborowego w historii Kolei Dolnośląskich, wartego ponad pół miliarda złotych. Zapewniam jednak, że nie powiedzieliśmy w tej sprawie ostatniego słowa. Cały czas pracujemy nad tym, aby maksymalnie wykorzystać opcje zakupowe a współpraca z PKO Bankiem Polskim stwarza przed nami nowe możliwości. Co ważne, warunki umowy z bankiem nie blokują nam realizacji innych inwestycji, szczególnie w naszą infrastrukturę.

– podkreśla Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich 

Okres spłaty kredytu został zaplanowany do 2036 roku. Finansowanie odpowiada okresowi amortyzacji nowego taboru, który wynosi 14 lat. W praktyce oznacza to, iż raty kapitałowe spłacanego kredytu są porównywalne z rocznymi odpisami amortyzacyjnymi, zaliczanymi w bieżące koszty funkcjonowania spółki. W związku z tym Koleje Dolnośląskie nie będą musiały szukać innych źródeł pokrycia luki płynnościowej, która wystąpiłaby w przypadku krótszego (do roku 2030) finansowania kredytowego zaplanowanych inwestycji.

- Spółka zaciągając zobowiązanie na możliwie najdłuższy okres nie obciąża swojej płynności, co daje jej możliwość dalszego rozwoju. W przypadku dofinansowania unijnego, w przyszłości możliwe jest bezkosztowe spłacenie zobowiązań i tym samym podjęcie nowych, na zakup nowych pojazdów, by powiększyć flotę pojazdów Kolei Dolnośląskich.

– dodał Damian Stawikowski

Duże inwestycje taborowe

Koleje Dolnośląskie to jeden z najdynamiczniej rozwijających się przewoźników kolejowych w kraju. W ostatnich miesiącach spółka rozstrzygnęła przetargi i podpisała umowy na dostawę sześciu trójczłonowych składów hybrydowych oraz trzynastu pociągów elektrycznych.

Skorzystanie z prawa opcji to część szerszego projektu, którego część podstawowa jest współfinansowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Projekt „Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” jest dofinansowany kwotą 85,1 mln złotych.

Lider polskiego sektora bankowego

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego, a jego aktywa sięgają 382 mld zł. Obsługuje 11 milionów klientów indywidualnych, ponad 500 tys. polskich firm, a także budżety większości województw i miast wojewódzkich. Bank realizuje strategię transformacji cyfrowej, dzięki której stopniowo zmienia się w spółkę technologiczną z licencją bankową. Od początku pandemii wspiera Polskę i Polaków w walce z jej skutkami.

 


PKO Bank Polski

Niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego. W 2019 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,03 mld zł a wartość aktywów sięgnęła 348 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,2 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2019 r. miała 4,2 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk