• Odbierz prezent
PKO BANK HIPOTECZNY S.A.: Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych listach zastawnych znajdujących się w obrocie oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych (2021-02-22 14:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
Temat
Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych listach zastawnych znajdujących się w obrocie oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PKO Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, w dniu 22 lutego 2021 r., przekazał do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym następujące informacje:

1) łączna kwota nominalnych wartości wyemitowanych przez PKO Bank Hipoteczny S.A. hipotecznych listów zastawnych, jakie znajdowały się w obrocie na ostatni dzień roku obrotowego (31 grudnia 2020) wynosiła 17.179.529.200,00 zł;

2) łączna kwota wierzytelności PKO Banku Hipotecznego S.A. i środków wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych według stanu na ostatni dzień roku obrotowego (31 grudnia 2020) wynosiła 23.356.627.645,71 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report No. 16/2021

Date: 22-02-2021

Subject: Publication in the Court and Commercial Official Journal (Monitor Sądowy i Gospodarczy) of information of outstanding mortgage covered bonds and receivables and substitute assets registered in the cover pool registry

Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offerings - current and periodic information

Content:
PKO Bank Hipoteczny SA with the registered office in Warsaw, hereby announces that, in accordance with art. 26 of the Act on Covered Bonds and Mortgage Banks dated 29 August 1997, on 22 February 2021, it transmitted for publication in the Court and Commercial Monitor the following information:

1) the total nominal value of outstanding of the mortgage covered bonds issued by the Bank as of the last day of the financial year (31 December 2020) amounted to PLN 17,179,529,200.00;

2) the total value of the Bank’s receivables and substitute assets registered in the cover pool register as of the last day of the financial year (31 December 2020) amounted to PLN 23,356,627,645.71.

PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKO BANK HIPOTECZNY S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-515Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska15
(ulica)(numer)
+48 22 521 57 50
(telefon)(fax)
ir.pko.bh@pkobh.plwww.pkobh.pl
(e-mail)(www)
204-000-45-48222181030
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Daniel GoskaWiceprezes Zarządu
2021-02-22Piotr KochanekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk