• Odbierz prezent
PKNORLEN: Złożenie do Prezesa UOKiK wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad spółką PGNiG S.A. (2021-05-10 14:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-05-10
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Złożenie do Prezesa UOKiK wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad spółką PGNiG S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. informuje, że 10 maja 2021 roku złożył do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek stanowiący zgłoszenie zamiaru koncentracji („Wniosek”) w związku z planowanym przejęciem przez Spółkę kontroli nad spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG”), („Transakcja”).
Złożony dzisiaj przez Spółkę Wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.
Oprócz przedstawienia stron oraz założeń Transakcji, we Wniosku opisano działalność stron na określonych rynkach właściwych oraz przedstawiono argumentację dotyczącą wpływu Transakcji na konkurencję na tych rynkach.

Patrz także: raport bieżący nr 44/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., raport bieżący nr 45/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. oraz raport bieżący nr 46/2020 z dnia 23 lipca 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKN ORLEN submitted to the Chairman of the Polish Office of Competition and Consumer Protection a notification for initiate proceedings regarding concentration in connection with the planned taking control over PGNiG S.A. by PKN ORLEN S.A.
Regulatory announcement no 20/2021 dated 10 May 2021

PKN ORLEN S.A. hereby informs that on 10 May 2021 it submitted to the Chairman of the Polish Office of Competition and Consumer Protection a notification for initiate proceedings regarding concentration (“notification”) in connection with the planned taking control over Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG S.A.”) by PKN ORLEN S.A. (“Transaction”).

Notification, submitted today by the Company, initiates the formal proceedings regarding control of concentration.
Notification includes, apart from the description of the parties and Transaction assumptions, description of parties activity on the certain markets and presents arguments on the influence of the Transaction on the competition on that markets.

See also regulatory announcements: no 44/2020 dated 14 July 2020, no 45/2020 dated 14 July 2020 and no 46/2020 dated 23 July 2020.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
ir@orlen.plwww.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-10Daniel ObajtekPrezes Zarządu
2021-05-10Iwona Waksmundzka-OlejniczakDyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk