• Odbierz prezent
PKNORLEN: Zgoda UOKiK na utworzenie spółki CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. wspólnie z PGNiG S.A. i ENERGA S.A. (2021-04-14 20:12)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-04-14
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Zgoda UOKiK na utworzenie spółki CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. wspólnie z PGNiG S.A. i ENERGA S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. informuje, że 14 kwietnia 2021 roku otrzymał decyzję w sprawie wyrażenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na utworzenie przez PKN ORLEN S.A., Energa S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG S.A.”) wspólnego przedsiębiorcy, tj. CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce.

Tym samym spełnił się jeden z warunków umowy inwestycyjnej dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie bloku energetycznego w technologii zasilania paliwem gazowym w Elektrowni Ostrołęka „C”, która została podpisana 22 grudnia 2020 roku pomiędzy PKN ORLEN S.A., Energa S.A. oraz PGNiG S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 31/ 2020 z 19 maja 2020 roku, nr 33/ 2020 z 2 czerwca 2020 roku, nr 50/2020 z 3 września 2020 roku oraz nr 65/2020 z 22 grudnia 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Polish Office of Competition and Consumer Protection consent to establish of CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. company together with PGNiG S.A. and ENERGA S.A.
Regulatory announcement no 13/2020 dated 14 April 2021

PKN ORLEN S.A. (“PKN ORLEN”) informs that on 14 April 2021 it received decision regarding the consent given by the Chairman of the Polish Office of Competition and Consumer Protection to establish by PKN ORLEN, ENERGA S.A. and Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG S.A.”) joint company, i.e. CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. headquartered in Ostrołęka.

Consequently one of the conditions of investment agreement on directional principles of cooperation in construction of gas power plant in Ostrołęka C Power Plant signed on 22 December 2020 between PKN ORLEN, ENERGA S.A. and PGNiG S.A. has been fulfilled.

See also: regulatory announcement no 31/2020 as of 19 May 2020, no 33/2020 as of 2 June 2020, no 50/2020 as of 3 September 2020 and no 65/2020 as of 22 December 2020.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
ir@orlen.plwww.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-14Daniel ObajtekPrezes Zarządu
2021-04-14Iwona Waksmundzka-OlejniczakDyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk