• Odbierz prezent
PKNORLEN: Umowa na zakup 100% udziałów w Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o. (2021-02-26 14:49)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Umowa na zakup 100% udziałów w Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 26 lutego 2021 roku Orlen Wind 3 Sp. z o.o. („Orlen Wind 3”) podpisała z funduszami inwestycyjnymi: Taiga Inversiones Eolicas SCR SA oraz Santander Energias Renovables SCRA SA, z siedzibą w Madrycie, w Hiszpanii, umowę zakupu 100% udziałów w spółce Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o., będącej właścicielem farm wiatrowych Kobylnica, Subkowy, Nowotna („Umowa”). Nabywane farmy wiatrowe posiadają łączną moc 89,4 MW. Wartość Umowy wynosi ok. 380 mln PLN. Umowa została zawarta pod warunkiem uzyskania zgody odpowiednich organów antymonopolowych.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w spółce Orlen Wind 3, która została założona w celu realizacji rozwoju działalności PKN ORLEN S.A. w obszarze energetyki odnawialnej, co wynika z obowiązującej strategii Grupy Kapitałowej ORLEN. Spółka będzie informować w raportach bieżących o kolejnych istotnych transakcjach dokonywanych w ramach tych działań.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Share purchase agreement for 100% of shares in Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o.
Regulatory announcement no 5/2021 dated 26 February 2021

PKN ORLEN S.A. (“PKN ORLEN”, “Company”) informs that on 26 February 2021 Orlen Wind 3 Sp. z o.o. („Orlen Wind 3”) has signed with investment funds: Taiga Inversiones Eolicas SCR SA and Santander Energias Renovables SCRA SA, headquartered in Madrid, Spain, a share purchase agreement for 100% of shares in Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o., owner of the onshore wind farms Kobylnica, Subkowy, Nowotna (“Agreement”). The total power of wind farms that are to be purchased amounts to 89,4 MW. The value of the Agreement amounts to ca. PLN 380 m. The Agreement has been signed under the condition that the approval of relevant antitrust authorities will be obtained.

PKN ORLEN holds 100% of the shares in Orlen Wind 3, which has been set to realize the development of the PKN ORLEN activity in the area of renewable energy what comes from the current ORLEN Capital Group strategy. The Company will inform in regulatory announcements about the next significant transactions within that activity.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
ir@orlen.plwww.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Daniel ObajtekPrezes Zarządu
2021-02-26Iwona Waksmundzka-OlejniczakDyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk