• Odbierz prezent
PKNORLEN: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej inwestycji rozbudowy kompleksu olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku (2021-05-24 09:38)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej inwestycji rozbudowy kompleksu olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona w dniu 18 maja 2021 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 18 maja 2021 roku Zarząd Spółki wyraził zgodę na realizację inwestycji dotyczącej intensyfikacji produkcji Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku („Projekt”). Projekt stanowi część Programu Rozwoju Petrochemii, który został ogłoszony przez Spółkę 12 czerwca 2018 roku.
W ramach realizacji Projektu zakłada się pozyskanie dofinasowania w postaci Pomocy Publicznej dla osiągnięcia akceptowalnego poziomu efektywności ekonomicznej projektu.
Koszt inwestycji szacowany jest na około 13,5 mld PLN.

Dzięki zgodzie Zarządu Spółki możliwe będzie podpisanie umowy na budowę kompleksu instalacji Olefin III w formule EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) dla zakresu ISBL z preferowanym oferentem, tj. ze spółkami Hyundai Engineering Co., Ltd. z siedzibą w Seulu oraz Técnicas Reunidas S.A. z siedzibą w Madrycie, lub spółką powołaną przez przedmiotowe spółki do realizacji umowy EPCC jako generalnego wykonawcy („Preferowany oferent”), po wynegocjowaniu wszystkich warunków umownych.

Realizacja Projektu wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki, o którą wystąpił dzisiaj Zarząd PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 69/2018 z 12 czerwca 2018 roku.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Disclosure of delayed inside information regarding development of Olefins complex investment in the Production Plant in Plock
Regulatory announcement no 26/2021 dated 24 May 2021

PKN ORLEN S.A. (“Company”) discloses the following inside information, publication of which was delayed on 18 May 2021:

“PKN ORLEN (“Company”) informs that on 18 May 2021 the Company’s Management Board gave consent for realization of the development of Olefins complex investment in the Production Plant in Plock (“Project”). The Project is a part of Petrochemical segment development program, announced by the Company on 12 June 2018.
Within the Project realization process it is assumed to receive State aid to reach the acceptable economic efficiency level for the project.
Total cost of the investment is estimated at the level of ca. PLN 13,5 bn.

With today consent of the Company’s Management Board, it will be possible to sign the agreement for building of Olefins III unit complex in EPCC formula (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) for ISBL with the preferred bidder, i.e. Hyundai Engineering Co., Ltd. headquartered in Seoul and Técnicas Reunidas S.A. headquartered in Madrid, or with a company set up by those companies to realize EPCC agreement as a general contractor (“Preferred bidder”), after all contractual provisions are negotiated.

Realization of the project requires approval of the Company’s Supervisory Board that PKN ORLEN Management Board requested for today.

See also: regulatory announcement no 69/2018 as of 12 June 2018.”

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
ir@orlen.plwww.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-24Daniel ObajtekPrezes Zarządu
2021-05-24Iwona Waksmundzka-OlejniczakDyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk