• Odbierz prezent
PKNORLEN: Rejestracja euroobligacji PKN ORLEN S.A. serii A w KDPW (2021-06-22 18:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr35/2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Rejestracja euroobligacji PKN ORLEN S.A. serii A w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. informuje, że 22 czerwca 2021 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”) wydał oświadczenie o zawarciu z PKN ORLEN S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 5 000 euroobligacji serii A (ISIN XS2346125573) („Euroobligacje”). Rozpoczęcie rejestrowania Euroobligacji w KDPW nastąpi do dnia 23 czerwca 2021 r., w którym upływa termin rejestracji wskazany w oświadczeniu KDPW.

Euroobligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w dniu 27 maja 2021 roku w ramach programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5.000.000.000 EUR („Program EMTN”) ustanowionego w dniu 13 maja 2021 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 15/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 16/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 23/2021 z 13 maja 2021 roku, nr 25/2021 z 21 maja 2021 roku nr 28/2021 z 27 maja 2021 roku oraz nr 33/2021 z 18 czerwca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Registration of PKN ORLEN series A eurobonds in Central Securities Depository of Poland
Regulatory announcement no 35/2021 dated 22 June 2021
PKN ORLEN S.A. hereby informs that on 22 June 2021 the Central Securities Depository of Poland (“KDPW”) has issued a statement on conclusion of the agreement with PKN ORLEN S.A. regarding registration in a securities depository up to 5 000 series A Eurobonds (ISIN code: XS2346125573) (“Eurobonds”). Start of registration of the Eurobonds in KDPW will begin by 23 June 2021, the day which is deadline for registration appointed in KDPW statement.

The eurobonds were issued by PKN ORLEN S.A. on 27 May 2021 within the medium term eurobonds programme up to the amount of EUR 5 000 000 000 (“EMTN Programme”), established on 13 May 2021.

See also: regulatory announcement no. 15/2021 of 29 April 2021, no. 16/2021 of 29 April 2021, no. 23/2021 of 13 May 2021, no. 25/2021 of 21 May 2021, no. 28/2021 of 27 May 2021 and no. 33/2021 of 18 June 2021.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
ir@orlen.plwww.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-22Jan SzewczakCzłonek Zarządu
2021-06-22Iwona Waksmundzka-OlejniczakDyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk