• Odbierz prezent
PKNORLEN: Inwestycja „Bottom of Barrel” w zakładzie produkcyjnym ORLEN Lietuva w Możejkach (2021-10-08 11:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr42/2021
Data sporządzenia: 2021-10-08
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Inwestycja „Bottom of Barrel” w zakładzie produkcyjnym ORLEN Lietuva w Możejkach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 8 października 2021 roku wyraził zgodę, jako jedyny akcjonariusz AB ORLEN Lietuva („ORLEN Lietuva”), na realizację przez ORLEN Lietuva zadania inwestycyjnego – budowy instalacji „Bottom of Barrel” w zakładzie produkcyjnym ORLEN Lietuva w Możejkach („Projekt”).
Ponadto PKN ORLEN S.A. podpisał dzisiaj z ORLEN Lietuva porozumienie („Porozumienie”) w sprawie uzgodnienia kierunkowego sposobu sfinansowania Projektu. PKN ORLEN S.A. zobowiązał się do zapewnienia środków na finansowanie do 100% nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją Projektu, ale nie więcej niż do kwoty ok. 633 mln EUR, pod warunkiem wykonania przez ORLEN Lietuva głównych kamieni milowych Projektu zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu oraz nieprzekroczenia budżetu Projektu wynoszącego ok. 641 mln EUR. Zgodnie z Porozumieniem pokrycie powyższych nakładów inwestycyjnych nastąpi poprzez udzielenie przez PKN ORLEN S.A. środków pieniężnych dla ORLEN Lietuva na kapitał własny lub obcy. Szczegóły dotyczące formy i warunków finansowania zostaną uzgodnione przez PKN ORLEN S.A. i ORLEN Lietuva w odrębnym porozumieniu lub umowie.
Podpisanie Porozumienia zostało poprzedzone zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

Zakończenie Projektu planowane jest do końca 2024 roku. Szacuje się, że po zrealizowaniu Projektu zysk operacyjny EBITDA ORLEN Lietuva może wzrosnąć o ok. 68 mln EUR rocznie.

Patrz także: raport bieżący nr 41/2021 z 8 października 2021 roku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

“Bottom of Barrel” investment in the ORLEN Lietuva Production Plant in Mazeikiu
Regulatory announcement no 42/2021 dated 8 October 2021

PKN ORLEN (“Company”) informs that on 8 October 2021 it gave consent, as the sole AB ORLEN Lietuva (“ORLEN Lietuva”) shareholder, for realization by ORLEN Lietuva of the investment – building of the “Bottom of Barrel” unit in the ORLEN Lietuva Production Plant in Mazeikiu (“Project”) .
Moreover PKN ORLEN signed today with ORLEN Lietuva an agreement (“Agreement”) on arrangements of directional method of financing of the Project. PKN ORLEN declared to finance up to 100% of the Project realization CAPEX, but not higher than ca. EUR 633 m, under the condition that ORLEN Lietuva will complete the major milestones of the Project according to the Project realization schedule and will not exceed the Project budged which amounts to ca. EUR 641 m. According to the Agreement financing of the Project CAPEX will take place through the transfer of funds to ORLEN Lietuva equity or liabilities. Details regarding terms and conditions of financing will be agreed by PKN ORLEN and ORLEN Lietuva in the separate agreement.
Signing of the Agreement has been preceded by the Company’s Supervisory Board consent.

The completion of the Project is planned by the end of 2024. It is estimated that realization of the Project would increase ORLEN Lietuva EBITDA by ca. EUR 68 m annually.

See also: regulatory announcement no 41/2021 as of 8 October 2021.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
ir@orlen.plwww.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-08Józef WęgreckiCzłonek Zarządu
2021-10-08Armen Konrad ArtwichCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk