• Odbierz prezent
PKNORLEN: Emisja obligacji na okaziciela serii D (2021-03-25 17:16)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Emisja obligacji na okaziciela serii D
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 25 marca 2021 roku wyemitował 10 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 000 PLN ("Obligacje") w ramach programu emisji obligacji ustanowionego na podstawie umowy programu emisji obligacji zawartej w Warszawie w dniu 27 listopada 2006 roku, z późniejszymi zmianami.

Obligacje zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji w rozumieniu art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, którego funkcję pełni Bank Polska Kasa Opieki S.A., i zgodnie z przepisami będą podlegały rejestracji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Spółka może zdecydować o wprowadzeniu Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pozostałe parametry Obligacji zostały podane w raporcie bieżącym Spółki nr 7/2021 z 17 marca 2021 roku.

Patrz także raporty bieżące: nr 7/2021 z dnia 17 marca 2021 roku, nr 64/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku, nr 63/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku, nr 56/2020 z dnia 28 października 2020 roku, nr 103/2018 z dnia 24 października 2018 roku, nr 102/2018 z dnia 24 października 2018 roku, nr 13/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku oraz nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Bearer bonds issue of series D
Regulatory announcement no 8/2021 dated 25 March 2021

PKN ORLEN S.A. (“Company") announces that on 25 March 2021 it has issued 10 000 unsecured, bearer bonds of series D with the total nominal value of PLN 1 000 000 000 (“Bonds”) within the Bond Issue Programme on the base of Agreement for a Bond Issue Programme, signed in Warsaw on 27 November 2006 (with subsequent annexes).

The Bonds has been registered in the records kept by the issue agent within the meaning of Art. 7a par. 1 of Act on Trading in Financial Instruments dated 29 July 2005, whose function performs Bank Polska Kasa Opieki S.A. and according to the regulations will be registered in the deposit conducted by the Central Securities Depository of Poland. The Company may decide to introduce the Bonds to the alternative trading system on the Warsaw Stock Exchange.

Other parameters of the Bonds has been included in the Company’s regulatory announcement no 7/2021 dated 17 March 2021.

See also regulatory announcements: no 7/2021 dated 17 March 2021, no 64/2020 dated 22 December 2020, no 63/2020 dated 8 December 2020, no 56/2020 dated 28 October 2020, no 103/2018 dated 24 October 2018, no 102/2018 dated 24 October 2018, no 13/2007 dated 20 February 2007 and no 75/2006 dated 27 November 2006.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
ir@orlen.plwww.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Armen Konrad ArtwichCzłonek Zarządu
2021-03-25Iwona Waksmundzka-OlejniczakDyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk