• Odbierz prezent
PKNORLEN: Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie wypłaty dywidendy w 2021 roku (2021-05-27 17:03)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie wypłaty dywidendy w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 27 maja 2021 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, postanowiło przeznaczyć kwotę w wysokości 1 496 981 713,50 PLN na wypłatę dywidendy (3,50 PLN na 1 akcję).


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. ustaliło:
- 22 lipca 2021 roku jako dzień dywidendy oraz
- 5 sierpnia 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki (427 709 061 akcji).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Decision of the Ordinary General Meeting regarding dividend payment in 2021
Regulatory announcement no 30/2021 dated 27 May 2021


PKN ORLEN S.A. (“Company”) announces that the Ordinary General Meeting of PKN ORLEN S.A. as of 27 May 2021, having previously examined the motion of the Management Board and the Supervisory Board’s endorsement, decided to allocate of the amount of PLN 1 496 981 713,50 for dividend payment (PLN 3,50 per share).

Ordinary General Meeting of PKN ORLEN determined:
- 22 July 2021 as the dividend day and
- 5 August 2021 as the dividend payment date.

The dividend will be paid from the Company’s supplementary capital from the retained earnings.

All Company’s shares are covered by the dividend payout (427 709 061 shares).

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
ir@orlen.plwww.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-27Jan SzewczakCzłonek Zarządu
2021-05-27Iwona Waksmundzka-OlejniczakDyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk