• Odbierz prezent
PKN: Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk (2022-05-25 16:22)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  W związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza projektu uchwały w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 25 maja 2022 roku, doszło do incydentalnego naruszenia zasady 4.8. Dobrych Praktyk 2021.
W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady:  

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  W związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza kandydatur na członków Rady Nadzorczej w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 25 maja 2022 roku, doszło do incydentalnego naruszenia zasady 4.9.1. Dobrych Praktyk 2021.
W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady:  


Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-05-25 16:22:51Jan SzewczakCzłonek Zarządu
2022-05-25 16:22:51Armen Konrad ArtwichCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk