• Odbierz prezent
PKN Orlen spółka

30 lipca PKN Orlen opublikował wyniki finansowe za II kwartał 2020 r. Przychody okazały się niższe niż przed rokiem. Spółka zakończyła kwartał większym zyskiem, do czego w największym stopniu przyczynił się okazyjny zakup akcji Energi.

 

30 lipca przed sesją na GPW PKN Orlen opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. W II kwartale przychody wyniosły 17,1 mld zł i były niższe o 42% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku z powodu niższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych wskutek spadku cen ropy oraz wolumenów sprzedaży. Dla porównania w II kwartale 2019 r. przychody wyniosły 29,23 mld zł.

W II kwartale 2020 r. wynik EBITDA LIFO wyniósł 5,69 mld zł wobec 2,73 mld zł rok wcześniej. Do wzrostu wyniku o blisko 3 mld zł przyczyniło się przede wszystkim ujęcie zysku z okazyjnego nabycia akcji Energi. Wpływ ten wyniósł 3,7 mld zł. Negatywnie na wynik EBITDA LIFO wpłynęły natomiast takie czynniki, jak m. in. niższe wolumeny sprzedaży, pogorszenie sytuacji makroekonomicznej i niższe marże.

W II kwartale Orlen osiągnął zysk netto w wysokości 3,99 mld zł. Był on wyższy o 2,4 mld zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy wyniósł 1,6 mld zł.

W pierwszych godzinach czwartkowej sesji na GPW kurs akcji Orlenu osunął się w dół o 2,4%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk