• Odbierz prezent
  • Odbierz prezent
PKN Orlen z wynikami za 1 półrocze 2019 r. Akcje spółki w górę

19 lipca spółka Orlen opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2019 r. Przychody okazały się wyższe niż rok wcześniej. Zysk netto był niższy niż rok temu, ale przewyższył oczekiwania analityków.

 

19 lipca przed sesją na GPW, PKN Orlen przedstawił wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. W pierwszym półroczu skonsolidowane przychody wyniosły 54,47 mld zł wobec 49,94 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. Zysk netto wyniósł 2,45 mld zł wobec 2,82 mld zł rok wcześniej.

W sprawozdaniu poinformowano, że wzrost przychodów odzwierciedla głównie wzrost wolumenów sprzedaży do prawie 21 mln ton we wszystkich segmentach operacyjnych. Na wyższy poziom przychodów ze sprzedaży wpłynęło także osłabienie kursu złotówki względem innych walut.

Koszty działalności operacyjnych wzrosły o 11% do poziomu 51,54 mld zł. Składają się na to głównie koszty zużycia materiałów i energii, głównie ropy naftowej. Wzrost tych kosztów wynikał przede wszystkim z większego przerobu ropy naftowej o 524 tys. ton oraz wyższego udziału droższych rop niskosiarkowych dostarczanych drogą morską w związku z czasowym wstrzymaniem dostaw rurociągiem Przyjaźń ze względu na zanieczyszczenie ropy.

W drugim kwartale przychody Orlenu wyniosły 29,2 mld zł. Były wyższe o 9,5% niż rok wcześniej. Były też wyższe o 1,1% od konsensusu analityków PAP na poziomie 28,9 mld zł. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 1,6 mld zł i był wyższy od konsensusu analityków na poziomie 1,23 mld zł o 30,5%. Był on jednak niższy o 9,8% niż w drugim kwartale 2018 r. W drugim kwartale zysk operacyjny wyniósł 2,7 mld zł wobec 2,1 mld zł rok wcześniej.

W pierwszej godzinie piątkowej sesji na GPW, cena akcji spółki Orlen wzrosła o ponad 8%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk