• Odbierz prezent
  • Odbierz prezent
PKN Orlen

25 kwietnia spółka paliwowa Orlen przedstawiła wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Czy były one zgodne z oczekiwaniami rynku? Co na nie wpłynęło?

 

25 kwietnia przed rozpoczęciem sesji na GPW spółka Orlen opublikowała wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. W ujęciu skonsolidowanym przychody ze sprzedaży wyniosły 25,25 mld zł wobec 23,24 mld zł w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Były one więc wyższe o 8,6% niż rok wcześniej. Jednocześnie były niższe od konsensusu analityków o 1,8%.

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 1,83 mld zł wobec 2,04 mld zł w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 996 mln zł wobec 1,41 mld zł rok wcześniej. W 1 kwartale 2019 r. zysk netto wyniósł 849 mln zł wobec 1,04 mld zł rok wcześniej. Był więc niższy o 18,7% niż rok wcześniej. Jednocześnie był wyższy od konsensusu analityków o 11,4%.

Spółka poinformowała, że wzrost przychodów ze sprzedaży o 2 mld zł odzwierciedla w dużym stopniu wzrost wolumenów sprzedaży o 2% rok do roku we wszystkich segmentach operacyjnych do poziomu 10,2 mln ton.

Dodano, że spadek cen ropy naftowej o prawie 4 USD za baryłkę spowodował obniżenie notowań głównych produktów Grupy Orlen. W okresie 1 kwartału 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. ceny benzyny obniżyły się o 13%, a etylenu o 6%. Notowania oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego pozostały na zbliżonym poziomie. Notowania ciężkiego oleju opałowego wzrosły natomiast o 7%, a propylenu o 1%.

Spółka Orlen poinformowała również, że koszty działalności operacyjnej wzrosły o 2,3 mld zł do poziomu 24,3 mld zł, a największy udział w strukturze tych kosztów stanowią koszty zużycia materiałów i energii, przede wszystkim ropy naftowej wykorzystywanej w procesach technologicznych.

W pierwszej godzinie handlu na czwartkowej sesji na GPW cena akcji spółki Orlen spadła o 2,5%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk