• Odbierz prezent
PKN Orlen Energa spółka wezwanie

5 grudnia PKN Orlen ogłosił wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji spółki Energa. Na piątkowej sesji kursy akcji obu spółek mocno zareagowały.

 

5 grudnia po sesji na GPW spółka PKN Orlen poinformowała, że 20 listopada rozpoczęła działania ukierunkowane na przejęcie przez spółkę kontroli kapitałowej nad Energą. W związku z tym Orlen złożył w listopadzie do Komisji Europejskiej wersję roboczą wniosku o zgłoszenie koncentracji. 5 grudnia Orlen ogłosił też wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę Energa. Jest to 414 067 114 akcji o wartości nominalnej 10,92 zł. Spółka Orlen jest jedynym podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu.

Warto wspomnieć, że największym akcjonariuszem Energi jest Skarb Państwa, posiadający 51,52% akcji, co przekłada się na 64,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W swym komunikacie spółka Orlen poinformowała, że wezwanie zostało ogłoszone pod następującymi warunkami: uzyskania przez spółkę bezwarunkowej decyzji Komisji Europejskiej na dokonanie zgody na dokonanie koncentracji, podjęcia przez WZA uchwały w przedmiocie zmiany statutu Energi w celu zniesienia statutowych ograniczeń prawa głosowania, podjęcia przez radę nadzorczą Energi uchwały w przedmiocie ustalenie jednolitego statutu, obejmującego wspomniane zmiany, złożenia w ramach wezwania zapisów na sprzedaż łącznie co najmniej liczby akcji uprawniającej do co najmniej 66% głosów oraz zawarcia przez Energę z Orlenem umowy na przeprowadzenie badania spółki.

Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną akcję. Spółka poinformowała, że rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi w dniu 31 stycznia 2020 r., a zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu 9 kwietnia 2020 r.

Na początku piątkowej sesji na GPW kurs akcji Orlenu zareagował mocnym spadkiem o ponad 10%. W kolejnych godzinach handlu spółka jest notowana na minusie o 6,5%. Kurs akcji Orlenu znalazł się dzisiaj na rocznym minimum.

Kurs akcji spółki Energa zyskuje dzisiaj natomiast 5,83%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk