• Odbierz prezent
PKD 61. Telekomunikacja: prognoza kontynuacji wzrostu rynku
fot. pexels.com

W 2q22 wynik finansowy firm telekomunikacyjnych był wyższy zarówno wobec poprzedniego kwartału, jak i poprzedniego roku (zysk netto 1,13 mld zł vs 0,91 mld zł w 1q22 i 0,79 mld zł w 2q21), co było efektem korzystnej tendencji szybszego wzrostu przychodów (12,3% r/r; do 11,5 mld zł) niż wzrost kosztów (9,5% r/r; do 10,1 mld zł). Poprawę wyników odnotował zarówno segment telekomunikacji bezprzewodowej (PKD 61.2; ok. 60% udziału w przychodach działu; ROS=10,5% vs 9,7% w 2q21), jak i telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1; 37% udziału w przychodach działu; ROS=9,3% vs 4,7% w 2q21).

PKD 61. Telekomunikacja: prognoza kontynuacji wzrostu rynku - 1

 

Rosnące wykorzystanie Internetu i coraz dłuższy czas spędzony w sieci skutkuje wzrostem popytu na usługi telekomunikacyjne. Pozwala to na systematyczne podnoszenie cen usług telekomunikacyjnych (01-08 2022 wzrost o 4,6% r/r), a abonamentowy model sprzedaży przekłada się na stabilny wzrost przychodów. Niekorzystne dla przychodów telekomów było natomiast przedłużenie na kolejne 10 lat ograniczenia (do wysokości opłaty krajowej) stawek za połączenia zagraniczne w roamingu na terenie UE.

PKD 61. Telekomunikacja: prognoza kontynuacji wzrostu rynku - 2

 

Rozwój branży telekomunikacyjnej wspiera rosnąca popularność zaawansowanych technologii i świadomość przedsiębiorstw o kluczowej roli technologii w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej. Planowane jest przyspieszenie rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej, zwiększenie poziomu ucyfrowienia samorządów i rozwój lokalnych usług publicznych. Dostosowane prawa krajowego do przepisów unijnych znacznie ułatwi prowadzenie inwestycji w zakresie sieci szerokopasmowych (m.in. krótszy czas budowy czy modernizacji masztu komórkowego). Polska, obok Włoch, Niemiec i Francji ma najbardziej ambitny plan rozwoju sieci światłowodowej. Prognoza zakłada, że w najbliższych latach zasięg szybkiego Internetu stacjonarnego wzrośnie niemal trzykrotnie; z obecnych kilkunastu do ok. 50%. Jest to szczególnie istotne dla ponad 3 mln polskich gospodarstw domowych, które nadal nie mają dostępu do szerokopasmowego Internetu.

PKD 61. Telekomunikacja: prognoza kontynuacji wzrostu rynku - 3

 

Branżę czeka przeobrażenie za sprawą budowy sieci piątej generacji (5G). Planowana jest też nowelizacja ustawy o systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), wprowadzająca m.in. obowiązek wymiany oprogramowania i urządzeń sieciowych producentów tzw. wysokiego ryzyka, co dla mniejszych firm może oznaczać wydatki zagrażające ich dalszemu funkcjonowaniu.

PKD 61. Telekomunikacja: prognoza kontynuacji wzrostu rynku - 4

 

W 2022 oczekujemy kontynuacji stabilnego wzrostu rynku. Największym wyzwaniem dla firm telekomunikacyjnych będą rosnące koszty energii; jeden z kluczowych kosztów operacyjnych. Szczególnie, że telekomy wciąż dążą do osiągnięcia wyznaczonych celów ESG i chcą stać się w pełni neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla (podpisują w tym celu długoterminowe kontrakty na dostawy zielonej energii).

 

 

 

***Materiał pochodzi z raportu PKO BP: “Kwartalnik Branżowy 3q22. Analizy Sektorowe”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. 
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk