• Odbierz prezent
PKD 49.4. Transport drogowy towarów: dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa
fot. freepik.com

Sytuacja ekonomiczno-finansowa transportu drogowego w 1q22 pozostała dobra. Silniejsze było wzmocnienie dynamiki kosztów (o 11,7 pp q/q do 18,8% r/r) niż przychodów (o 7,7 pp do 17,4%), co wpłynęło na spadek zysku netto o 11,0% q/q, do 837 mln zł. Sytuacja płynnościowa firm jest bardzo dobra.

W 1q22 przewozy ładunków transportem samochodowym wzrosły o 3,2% r/r vs 3,0% r/r w 4q21. Jednak dane za kwiecień 2022 wskazują już na wyhamowanie dynamiki przewozów do 1,5% r/r, przy możliwym negatywnym wpływie wojny.

Na zwiększenie kosztów branży wpływa wejście w życie w lutym 2022 pakietu mobilności podnoszącego płace kierowców i ograniczającego wykonywanie kabotażu. Zmiany te mogą zwiększyć całkowite koszty przewozu drogowego o co najmniej 5-10%. Presja kosztowa w branży wynika również z wysokich cen pojazdów i ograniczonej dostępności nowych.

PKD 49.4. Transport drogowy towarów: dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa  - 1

Wojna w Ukrainie wpływa istotnie na pogorszenie kondycji transportu drogowego towarów, zwiększa niepewność co do jego rozwoju i poziomu kosztów działalności. Szczególnie dotkliwy dla transportu drogowego jest wzrost cen paliw (z udziałem w kosztach szacowanym wg różnych źródeł na 40-60% kosztów ogółem) związany ze wzrostem cen ropy naftowej.

Konflikt zbrojny wymusza także zmiany dotychczasowych tras (w tym często ich istotne wydłużenie), aby ominąć tereny działań wojennych oraz konieczność oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach na granicy. Istnieje też ryzyko okresowego wyeliminowania części polskich przedsiębiorstw transportowych ze wschodnich rynków przez firmy z Turcji lub z Serbii. Wojna pogłębiła braki kadrowe w branży w następstwie rezygnacji z pracy ukraińskich kierowców, które szacuje się na co najmniej 10-15% całej zbiorowości kierowców międzynarodowych zatrudnionych w polskich firmach.

PKD 49.4. Transport drogowy towarów: dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa  - 2

Wyzwaniem dla branży będzie wzrost zapotrzebowania na jej usługi przy obsłudze handlu zagranicznego Ukrainy. Co prawda przyspieszono procedury odpraw na granicach i uruchomiono dodatkowe punkty odprawy dla samochodów ciężarowych, nadal jednak raportowane są niedobory floty (zwłaszcza naczep przystosowanych do transportu zbóż), kontenerów czy mobilnych urządzeń przeładowujących.

Oczekujemy, że wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego w 2h22 osłabi dynamikę handlu – w tym międzynarodowego, co wpłynie na wyhamowanie wzrostu popytu na usługi transportowe, zarówno w kraju, jak i za granicą.

PKD 49.4. Transport drogowy towarów: dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa  - 3

Przewidujemy, że firmom transportowym może być trudniej przenosić rosnące koszty na ceny swoich usług, co będzie skutkować obniżeniem marż. Wzrost przychodów w 2022 może spowolnić do ok. 12-15% r/r, przy nadal dużej niepewności związanej z wojną w Ukrainie oraz pandemią COVID-19.

PKD 49.4. Transport drogowy towarów: dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa  - 4

 

 

 

***Materiał pochodzi z raportu PKO BP: “Kwartalnik Ekonomiczny 2q22. Analizy Makroekonomiczne”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk