• Odbierz prezent
PKD 47. Handel detaliczny (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi): przychody, koszty, wynik finansowy oraz wybrane wskaźniki finansowe
fot. pexels.com

W 1q22 dynamika przychodów w handlu detalicznym przyspieszyła w porównaniu z 4q21 (22,2% r/r vs 8,1% r/r w 4q21). Koszty (21,8% vs 7,1% w 4q21) rosły nieco wolniej niż przychody, co poprawiło wynik finansowy o 46,6% r/r. Rentowność sprzedaży netto w 1q22 wzrosła do 1,8% (o 0,3 pp r/r).

Zwraca uwagę przyspieszenie podwyżek wynagrodzeń na pracownika (12% r/r vs 4,1% r/r w 4q21), przy czym udział płac w przychodach sięga 9%. Płynność bieżąca kształtowała się na akceptowalnym poziomie. Wskaźnik rotacji zapasów (47 dni) wydłużył się o 5 dni w porównaniu z 4q21. Silny wzrost przychodów w 1q22 był efektem porównania z 1q21 (galerie handlowe były zamknięte przez 1,5 miesiąca z uwagi na COVID-19), a także silnie rosnących cen żywności.

PKD 47. Handel detaliczny (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi): przychody, koszty, wynik finansowy oraz wybrane wskaźniki finansowe  - 1

Na ogólną sytuację handlu detalicznego mają wpływ przede wszystkim wyniki niewyspecjalizowanych sklepów (dyskonty, supermarkety, hipermarkety), których udział w przychodach branży w 1q22 sięgał 51% (wzrost przychodów o 13% r/r, ROS=1,3%). Znaczny udział w przychodach działu mają ponadto sklepy z artykułami użytku domowego (udział 15%, przychody +51% r/r, ROS=4,2%) oraz sklepy odzieżowe (udział 8%, przychody +52% r/r, ROS=-2,5%). Według danych Nielsen w 1q22 wzrost sprzedaży żywności r/r notowały dyskonty (14%) oraz sklepy małoformatowe (5,4%). Spadek sprzedaży dotyczył hipermarketów (-2,5%) oraz dużych supermarketów o powierzchni 301-2500 m kw. (-0,7%). Spośród małego formatu w 1q22 wartość sprzedaży najbardziej zwiększyły sklepy convenience (9,9%).

PKD 47. Handel detaliczny (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi): przychody, koszty, wynik finansowy oraz wybrane wskaźniki finansowe  - 2

Wysoka inflacja ograniczająca dochody rozporządzalne w ujęciu realnym obniży dynamikę konsumpcji w 2022. Oczekiwać można hamowania sprzedaży szczególnie w kategoriach dóbr trwałych (sprzęt rtv, agd, meble), zwłaszcza w sytuacji wyższych stóp procentowych utrudniających pozyskanie finansowania zewnętrznego. Gorsze perspektywy dla handlu detalicznego potwierdzają badania koniunktury konsumenckiej - czerwcowe oceny są słabsze niż na początku pandemii COVID-19, 45% ankietowanych spodziewa się wydać w ciągu najbliższego roku na ważne zakupy znacznie mniej.

PKD 47. Handel detaliczny (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi): przychody, koszty, wynik finansowy oraz wybrane wskaźniki finansowe  - 3

Wsparciem popytu konsumpcyjnego będą lipcowa obniżka podatków po korekcie Polskiego Ładu, możliwe utrzymanie solidnych nominalnych wzrostów wynagrodzeń, a także popyt ze strony licznych uchodźców wojennych z Ukrainy. Oczekujemy, że sprzedaż detaliczna w najbliższych kwartałach wzrośnie realnie o ok. 10% r/r.

Ryzykiem dla handlu detalicznego może być ewentualne przerwanie łańcucha dostaw z powodu wojny wywołanej przez Rosję. W związku z wojna w Ukrainie ceny niektórych produktów żywnościowych mocno wzrosły. Detaliści mogą częściowo ograniczać ten efekt, jednak znacząca część kosztów zostanie przerzucona na konsumentów.

PKD 47. Handel detaliczny (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi): przychody, koszty, wynik finansowy oraz wybrane wskaźniki finansowe  - 4

 

 

 

***Materiał pochodzi z raportu PKO BP: “Kwartalnik Ekonomiczny 2q22. Analizy Makroekonomiczne”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. 
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk