• Odbierz prezent
PKD 47. Handel detaliczny (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi): na handel detaliczny najbardziej wpływają wyniki niewyspecjalizowanych sklepów
fot. freepik.com

W 2q22 dynamika przychodów w handlu detalicznym przyspieszyła w porównaniu z 1q22 (32% r/r vs 22% r/r w 1q22). Koszty (33% r/r vs 22% r/r w 1q22) rosły nieco szybciej niż przychody, co spowolniło wzrost wyniku finansowego (17% r/r vs 47% r/r w 1q22). Rentowność sprzedaży netto w 2q22 obniżyła się o 0,6pp r/r do 3,8%. Zwraca uwagę przyspieszenie podwyżek wynagrodzeń na pracownika (16% r/r vs 12% r/r w 1q22), przy czym udział płac w przychodach sięga 9%. Płynność bieżąca kształtowała się na akceptowalnym poziomie. Znaczny wzrost przychodów był głównie efektem silnie rosnących cen żywności (14% r/r w 2q22) i paliw (37% r/r).

PKD 47. Handel detaliczny (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi): na handel detaliczny najbardziej wpływają wyniki niewyspecjalizowanych sklepów - 1

 

Na ogólną sytuację handlu detalicznego mają wpływ przede wszystkim wyniki niewyspecjalizowanych sklepów (dyskonty, supermarkety, hipermarkety), których udział w przychodach branży w 2q22 sięgał 52% (wzrost przychodów o 28% r/r, ROS=2,8%). Znaczny udział w przychodach działu mają ponadto wyspecjalizowane sklepy - PKD 47.7 (udział 21%, przychody +51% r/r, ROS=4,2%). Według danych Nielsen w 1h22 wzrost sprzedaży żywności r/r notowały wszystkie formaty: dyskonty (+18,9%), sklepy małoformatowe (+9,5%), duże supermarkety (+6,7%) oraz hipermarkety (+2,2%).

PKD 47. Handel detaliczny (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi): na handel detaliczny najbardziej wpływają wyniki niewyspecjalizowanych sklepów - 2

 

Wysoka, dwucyfrowa inflacja obniży dynamikę konsumpcji w 2022 i 2023. Spadek realnych wynagrodzeń będzie negatywnie oddziaływał na wielkość dokonywanych zakupów. Przewiduje się obniżenie dynamiki sprzedaży detalicznej ogółem (w ujęciu realnym) do ok. 2,5% r/r w 3q22 oraz 2% r/r w 4q22. Zwiększenie rachunków za prąd, gaz i ciepło może opóźnić się o kilka miesięcy ze względu na rządowe programy wsparcia (zamrożenie cen). Spadek inflacji CPI do jednocyfrowego poziomu możliwy jest dopiero w 2h23. Inflacja może wspierać wartość obrotów podmiotów handlowych, jednak możliwości przerzucania przez firmy wyższych kosztów działalności na ceny detaliczne zmniejszają się, co negatywnie wpłynie na wyniki branży. Oczekiwać można hamowania sprzedaży szczególnie w kategoriach dóbr trwałych (sprzęt rtv, agd, meble), zwłaszcza w sytuacji wyższych stóp procentowych utrudniających pozyskanie finansowania zewnętrznego. Gorsze perspektywy dla handlu detalicznego potwierdzają badania koniunktury konsumenckiej - oceny są słabsze niż na początku pandemii COVID-19.

PKD 47. Handel detaliczny (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi): na handel detaliczny najbardziej wpływają wyniki niewyspecjalizowanych sklepów - 3

 

Negatywnie na wyniki detalu wpłyną ponadto wyższe koszty wynagrodzeń pracowników (wzrost płacy minimalnej w 2023 o ok. 20% r/r) oraz rosnące ceny energii elektrycznej i ciepła. Ryzykiem jest ewentualne obciążenie sieci handlowych podatkiem od zysków nadzwyczajnych (tzw. windfall tax), który może objąć przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób i osiągające przychody przekraczające równowartość 50 mln euro rocznie, które w 2022 osiągną marżę zysku brutto wyższą od średniej z lat 2018, 2019 i 2021.

PKD 47. Handel detaliczny (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi): na handel detaliczny najbardziej wpływają wyniki niewyspecjalizowanych sklepów - 4

 

 

 

***Materiał pochodzi z raportu PKO BP: “Kwartalnik Branżowy 3q22. Analizy Sektorowe”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. 
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk