• Odbierz prezent
PKD 47. Handel detaliczny (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi). Gorsze perspektywy dla handlu potwierdzają badania koniunktury konsumenckiej
fot. pexels.com

Dynamika przychodów w handlu detalicznym utrzymuje się na solidnym poziomie. W 3q22 przychody wzrosły o 22,3% r/r, w podobnym tempie zwiększyły się koszty (23,2% r/r), co znacząco spowolniło wzrost wyniku finansowego (1% r/r vs 17% r/r w 2q22). Rentowność sprzedaży netto w 3q22 obniżyła się o 0,8pp r/r do 3,7%.

Zwraca uwagę spowolnienie podwyżek wynagrodzeń na pracownika (6,5% r/r vs 16% r/r w 2q22), przy czym udział płac w przychodach sięga 8%. Zużycie energii w kosztach operacyjnych w 3q22 wynosiło 1,1% vs 0,9% w 2q22. Znaczny wzrost przychodów był głównie efektem silnie rosnących cen żywności (18% r/r w 3q22 vs 14% w 2q22).

PKD 47. Handel detaliczny (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi). Gorsze perspektywy dla handlu potwierdzają badania koniunktury konsumenckiej - 1

 

Na ogólną sytuację handlu detalicznego mają wpływ przede wszystkim wyniki niewyspecjalizowanych sklepów (dyskonty, supermarkety, hipermarkety), których udział w przychodach branży w 3q22 sięgał 50% (wzrost przychodów o 21% r/r, ROS=1,5%). Znaczny udział w przychodach działu mają ponadto wyspecjalizowane sklepy - PKD 47.7 (udział 21%, przychody +21% r/r, ROS=0,8%). Według danych Nielsen w 3q22 wzrost sprzedaży żywności r/r notowały wszystkie formaty: dyskonty (24,6%), convenience (17,8%), duże supermarkety (17,4%), hipermarkety (2,2%) oraz sklepy tradycyjne (9,3%).

PKD 47. Handel detaliczny (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi). Gorsze perspektywy dla handlu potwierdzają badania koniunktury konsumenckiej - 2

 

Wysoka, dwucyfrowa inflacja obniży dynamikę konsumpcji w 2022 i 2023. Spadek realnych wynagrodzeń będzie negatywnie oddziaływał na wielkość dokonywanych zakupów. Przewiduje się obniżenie dynamiki sprzedaży detalicznej ogółem (w ujęciu realnym) do blisko zera w 4q22 oraz spadek o ok. 2,5% r/r w 1h23. Zwiększenie rachunków za prąd, gaz i ciepło może opóźnić się o kilka miesięcy ze względu na rządowe programy wsparcia (zamrożenie cen). Spadek inflacji CPI do jednocyfrowego poziomu możliwy jest dopiero w 2h23. Inflacja może wspierać wartość obrotów podmiotów handlowych, jednak możliwości przerzucania przez firmy wyższych kosztów działalności na ceny detaliczne zmniejszają się, co negatywnie wpłynie na wyniki branży.

PKD 47. Handel detaliczny (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi). Gorsze perspektywy dla handlu potwierdzają badania koniunktury konsumenckiej - 3

 

Oczekiwać można spadku sprzedaży szczególnie w kategoriach dóbr trwałych (sprzęt rtv, agd, meble), zwłaszcza w sytuacji wyższych stóp procentowych utrudniających pozyskanie finansowania zewnętrznego. Gorsze perspektywy dla handlu potwierdzają badania koniunktury konsumenckiej - oceny są słabsze niż na początku pandemii. Zwraca uwagę spadek skłonności gospodarstw domowych do ważnych zakupów. Narastają obawy przed wzrostem bezrobocia w związku z doniesieniami o zwolnieniach w firmach - w listopadzie wskaźnik pewności zatrudnienia znalazł się na poziomie najniższym od kwietnia 2021. Negatywnie na marże wpływać będą rosnące koszty energii elektrycznej, wynagrodzeń (wzrost płacy minimalnej) oraz kosztów obsługi kredytów.

PKD 47. Handel detaliczny (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi). Gorsze perspektywy dla handlu potwierdzają badania koniunktury konsumenckiej - 4

 

 

 

 

***Materiał pochodzi z raportu PKO BP: “Kwartalnik Branżowy 3q22. Analizy Sektorowe”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. 
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk