Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
PKB: Wyjątkowo wysoka niepewność co do perspektyw. Sytuacja geopolityczna i COVID-19 w Chinach głównymi zagrożeniami
fot. pexels.com

Ryzyka i zagrożenia:

Wciąż widzimy ryzyko pogorszenia polskiego eksportu na Wschód i Zachód. Rosja jeszcze nie odpowiedziała na sankcje Zachodu, ryzyko kolejnych sankcji na polską żywność jak w 2014 jest wysokie. Z kolei konsumpcja w Eurolandzie jest mocna, ale może tylko odbicie po Omikronie, spadek realnych dochodów jeszcze nie ujawnił wpływu na konsumpcję.

Utrzymują się niekorzystne nastroje konsumentów i przedsiębiorstw w Polsce. Na chwilę obecną nie ogranicza to istotnie wydatków gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, ale zwraca uwagę niski wzrost inwestycji dużych przedsiębiorstw w 1kw22 (1,3%r/r) oraz sygnały wyraźnego hamowania aktywności w budownictwie (-5,1%m/m sa w IV).

Spowolnienie w Chinach może być większe niż w 1Q20, władze chcą stymulować koniunkturę, jednocześnie utrzymują politykę Zero-COVID, możliwa są nowe zaburzenia dostaw.

PKB: Wyjątkowo wysoka niepewność co do perspektyw. Sytuacja geopolityczna i COVID-19 w Chinach głównymi zagrożeniami - 1

Szanse i wyzwania:

Firmy mają znaczący nawis niezrealizowanych zamówień, to podtrzymuje wzrost produkcji pomimo spadku nowych zleceń.

Napływ uchodźców z Ukrainy to dodatkowe wsparcie popytu konsumpcyjnego ze strony blisko 2 mln nabywców. Aktywizacja imigrantów może także ograniczyć skalę niedoborów podaży pracy.

Destabilizacja dostaw z Azji i wycofywanie się koncernów z Rosji sprzyjają zjawisku nearshoringu. Polska, jako członek NATO i UE, jest dobrze spozycjonowana, aby stać się docelowym miejscem lokowania produkcji. To czynnik, który może być dużym pozytywnym zaskoczeniem w 2022-23.

PKB: Wyjątkowo wysoka niepewność co do perspektyw. Sytuacja geopolityczna i COVID-19 w Chinach głównymi zagrożeniami - 2

 

 

 

***Materiał pochodzi z Kuriera ekonomicznego ING, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Kurier ekonomiczny ING


ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk