• Odbierz prezent
PKB w Strefie Euro jeszcze gorsze niż w Polsce

Poznaliśmy najświeższe dane makroekonomiczne ze Strefy Euro:

PKB (r/r) za 2 kwartał: -15,0% (prognoza: -15,0%)

PKB (k/k) za 2 kwartał: -12,1% (prognoza: -12,1%)

Bilans handlowy za czerwiec: 21,2 mld (prognoza: 12,6 mld; poprzednio: 9,4 mld)

Zmiana zatrudnienia (k/k): -2,8% (poprzednio: -0,2%)

Zmiana zatrudnienia (r/r): -2,9% (poprzednio: 0,4%)

Zatrudnienia ogółem za 2 kwartał:  155.895,0 tys. (poprzednio: 160.439,0 tys.)

Co to jest bilans handlowy:

Bilans handlowy jest to różnica między eksportem, a importem danego państwa. Najkorzystniejszą sytuacją jest przewaga wartości eksportu nad importem. Mamy wtedy do czynienia z dodatnim bilansem handlowym (nadwyżką handlową) czyli mówiąc prościej zyskiem danego kraju. W przeciwnym przypadku, czyli wówczas, gdy to import przewyższa eksport, wtedy notujemy ujemy bilans handlowy (deficyt handlowy), oznaczający stratę tego kraju.

Co to jest PKB?

PKB (Produkt Krajowy Brutto) jest miarą wielkości gospodarki. Wzrost lub spadek realnego PKB, a także dynamika tych ruchów stanowi miarę wzrostu gospodarczego. PKB jest podstawowym miernikiem efektów pracy całego społeczeństwa. Opisuje łączną wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w określonej jednostce czasu.

PKB Strefy Euro w porównaniu do przeszłości

Widząc obecne dane aż trudno uwierzyć, że podczas poprzedniego kryzysu z lat 2007-2009 najsłabszym zanotowanym wynikiem było -2,5%. Aktualne rekordy prezentują się na wykresie spektakularnie: -15,0% jeśli chodzi o PKB rok do roku i -12,1 kwartał do kwartału.

Wykres PKB Strefy Euro rok do roku (od lutego 2014 roku) 

Wykres PKB Strefy Euro rok do roku (od lutego 2014 roku)

Wykres PKB Strefy Euro kwartał do kwartału (od lutego 2008 roku) 

Wykres PKB Strefy Euro kwartał do kwartału (od lutego 2008 roku)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

USA- zapasy ropy naftowej WTI

Australia- rynek pracy

USA- rynek pracy

Chiny- produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, stopa bezrobocia, rynek nieruchomości

Polska- dramatyczne załamanie PKB i wskaźnik CPI


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk