• Odbierz prezent
PJP MAKRUM S.A.: Zawarcie umowy kredytu z bankiem (2021-02-25 17:24)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
PJP MAKRUM S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytu z bankiem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PJP Makrum S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej także zwaną Emitentem lub Spółką) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 lutego 2021 r., zawarta została umowa kredytu pomiędzy spółką zależną Emitenta – Projprzem Budownictwo Sp. z o.o., a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany Bankiem), na kwotę kredytu w wysokości 14,5 mln PLN.

Zgodnie z umową, celem kredytu jest finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności na finansowanie/refinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie tłoczni gazu Odolanów, na zlecenie spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zgodnie z Umową o Kompleksową Realizację Inwestycji pn. „Rozbudowa Tłoczni Gazu Odolanów”, zawartą ze spółką pod firmą Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą w Warszawie oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy realizacji kontraktu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PJP MAKRUM S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Kościeleckich3
(ulica)(numer)
0-52 376 74 00052 376 74 03
(telefon)(fax)
info@projprzem.comwww.pjpmakrum.com
(e-mail)(www)
554-023-40-98002524300
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25

Piotr Szczeblewski

Prezes Zarządu
2021-02-25

Dariusz Szczechowski

Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk