• Odbierz prezent
PIT: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (2022-09-30 20:12)
fot. freepik.com
Polaris IT Group SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 30 września 2022 r., wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad i do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-09-30 20:12:31Wiktor RaszkowskiProkurent

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk