• Odbierz prezent
PILNE: stopy procentowe znów mocno w górę! Sprawdź, jak zareagował kurs euro (EURPLN) i dolara (USDPLN) oraz co dalej z polskim złotym
fot. PILNE: stopy procentowe znów mocno w górę! Sprawdź, jak zareagował kurs euro do złotego oraz dolara do złotego

Na dzisiejszym posiedzeniu, Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyżce stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt. proc. do poziomu 6,00%. Jest to dziewiąta podwyżka w cyklu rozpoczętym w październiku 2021 roku. czerwcowa podwyżka okazała się być zgodna z konsensusem rynkowym i naszymi prognozami. Brak silniejszej reakcji na rynkach po publikacji decyzji RPP oznacza, że decyzja wpisuje się w oczekiwania inwestorów.

 

 

Na ten moment ekonomiści BNP Paribas podtrzymują prognozę wzrostu stopy referencyjnej NBP do 8,0% do końca roku. Przemawia za tym m.in. ryzyko wyższej inflacji w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz dalsze luzowanie fiskalne zapowiedziane przez rząd. Planowane zmiany w systemie podatkowym (m.in. obniżenie stawki podatku PIT do 12% z 17%) ma przynieść gospodarstwom domowym dodatkowe 15 mld zł (0,7% PKB). Podobnie jak w poprzednich miesiącach, kluczowa dla oczekiwań rynkowych będzie jednak dopiero jutrzejsza konferencja prasowa prezesa NBP, Adama Glapińskiego.

Zobacz także: Do 10 razy sztuka? RPP znów podnosi stopy procentowe, a wraz z nimi ratę Twojego kredytu!

 

Po podwyżce w dniu dzisiejszym obecny poziom stóp procentowych w Polsce kształtuje się następująco:

  • Stopa lombardowa = 6,50%
  • Stopa dyskonta weksli = 6,10%
  • Stopa redyskonta weksli = 6,05%
  • Stopa referencyjna = 6,00%
  • Stopa depozytowa = 5,50%

Jak podano w komunikacie po posiedzeniu: „Dostępne dane wskazują, że w II kw. utrzymuje się korzystna koniunktura, jednak dynamika aktywności gospodarczej obniży się. Jednocześnie nadal rośnie zatrudnienie, czemu towarzyszy dalszy spadek bezrobocia i wyraźny wzrost wynagrodzeń. W kolejnych kwartałach można oczekiwać utrzymywania się relatywnie korzystnej koniunktury, choć prognozowane jest dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego, a perspektywy koniunktury, zarówno w Polsce, jak i na świecie, obarczone są znaczną niepewnością".

Zobacz także: RPP tym razem nie zaskoczyła. Co dalej ze stopami?

 

Obecnie podtrzymujemy nasze umiarkowanie negatywne nastawienie względem rynku akcji, jak i obligacji z uwagi utrzymującą się zmienność rynkową (oznacza to mniejszy udział części akcyjnej vs dłużnej w naszych portfelach modelowych). W przypadku indeksu WIG, podwyżki stóp procentowych będą miały pozytywny wpływ na wyniki i wycenę banków w krótkim i średnim terminie – w dłuższym istnieje ryzyko pogarszania portfela kredytowego z uwagi na możliwe trudności ze spłatą rat przez gospodarstwa domowe. Dodatkowo, sektorowi będzie ciążył także opracowywany obecnie przez rząd, program „wakacji kredytowych”.

Dostrzegamy największą koncentrację banków w indeksach WIG20 (ok. 35,5% razem z PZU) oraz mWIG40 (ok. 30%). Ponadto, w środowisku rosnącej inflacji relatywnie lepiej powinny zachowywać się spółki cykliczne/value z takich sektorów jak surowce, energetyka i paliwa, wybrane spółki przemysłowe albo FMCG. Z drugiej strony, możliwa jest kontynuacja wysokiej zmienności na rynku akcji w najbliższych tygodniach w związku z niepewnością co do dalszych ruchów największych banków centralnych. Fed czy Europejski Bank Centralny mierzą się obecnie z wysoką dynamiką cen, która w Europie może przyspieszyć pośrednio w wyniku wojny na Ukrainie. Jednocześnie wyższe ceny surowców oraz ponownie zaburzone łańcuchy dostaw będą ciążyć wzrostowi gospodarczemu, dla którego wsparciem byłaby bardziej luźna polityka monetarna z utrzymaniem bądź obniżką stóp na czele.

Zobacz także: Stopy procentowe w USA w górę! Sprawdź, jak zareagował kurs dolara amerykańskiego (USD)!

 

W przypadku rynku obligacji skarbowych w dalszym ciągu preferujemy obligacje korporacyjne i obligacje skarbowe o krótkim terminie zapadalności lub zmiennokuponowe. Takie instrumenty i fundusze je posiadające powinny zachowywać się relatywnie lepiej na tle obligacji skarbowych stałokuponowych i funduszy obligacji skarbowych długoterminowych w trakcie trwającego cyklu podwyżek stóp procentowych.

Podtrzymujemy nasze neutralne nastawienie do złotego. Uważamy, że w krótkim terminie notowania krajowej waluty znajdują się w kursie równowagi względem EUR i USD. Pomimo wyartykułowania w komunikacie przez RPP, że NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego, notowania EUR/PLNUSD/PLN odrabiały mocne spadki, które miały wczoraj miejsce, co korespondowało z naszym nastawieniem.

Zobacz także: Sprawdź, ile kosztuje dolar, rubel, funt, frank, jen, korona, euro, forint


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk