• Odbierz prezent
decyzja ebc

Pierwsze posiedzenie Rady Prezesów EBC w tym roku nie przyniosło żadnych zaskoczeń. Rynek walutowy reagował bardzo spokojnie z racji tego, że w oświadczeniu banku centralnego nie doszło do żadnych istotnych zmian.

 

„Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00%, 0,25% oraz −0,40%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto.” – czytamy w oświadczeniu EBC.

Stopy procentowe EBC są utrzymywane na obecnych poziomach od prawie 2 lat, a ekonomiści oczekują możliwości ich podwyżki dopiero w połowie przyszłego roku.

 

Stopa refinansowa EBC

ebc

 

Decydenci nie dokonali również istotnych w zmian w części oświadczenia dotyczącej programu luzowania ilościowego. Zmiany miały tutaj charakter czysto kosmetyczny, wskazujący na to, że EBC od stycznia zmniejszył poziom skupu obligacji, zgodnie z ustaleniami z ubiegłego roku.

„Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów potwierdza, że zamierza prowadzić zakupy aktywów netto, na nowym poziomie 30 mld euro miesięcznie, do końca września 2018, a w razie potrzeby jeszcze dłużej – w każdym razie tak długo, aż stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu. Jeżeli pogorszą się perspektywy lub jeśli warunki finansowe nie będą wskazywać na dalszy postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, Rada Prezesów jest przygotowana na zwiększenie skali programu skupu aktywów (APP) i/lub wydłużenie czasu jego prowadzenia. Eurosystem będzie reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie istniała taka potrzeba. Przyczyni się to do zapewnienia zarówno korzystnych warunków płynnościowych, jak i odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.” – czytamy w komunikacie.

 

Na rynku walutowym nie obserwowaliśmy wyraźnie podwyższonej zmienności notowań euro. Waluta wspólnoty nie obrała sobie konkretnego kierunku ruchu, wskazując na to, że treść oświadczenia była zgodna z oczekiwaniami. Silnijeszych ruchów możemy spodziewać się podczas konferencji prasowej z udziałem Mario Dragiego, której start zaplanowany jest na godzinę 14:30.

 


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk