Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
PHN S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2022 r. (2023-05-31 17:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2023
Data sporządzenia: 2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 31 maja 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 4 501 267,96 PLN poprzez przeznaczenie:

- kwoty 4 097 385,04 PLN zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,08 PLN na 1 akcję,
- kwoty 403 882,92 PLN zysku na kapitał zapasowy.

Zarząd Spółki przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2022 r., kierował się sytuacją makroekonomiczną oraz wziął pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości S.A., z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację.

Zarząd Spółki proponuje, aby dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na dzień 18 sierpnia 2023 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
+48 22 850 91 00+48 22 850 91 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252504978142900541
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-31Marcin Mazurek Prezes Zarządu
2023-05-31Adam Lesiński Członek Zarządu ds. Finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk