• Odbierz prezent
PHN S.A.: Informacja o wprowadzeniu do obrotu i pierwszym dniu notowań obligacji serii B (2021-02-22 17:17)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Informacja o wprowadzeniu do obrotu i pierwszym dniu notowań obligacji serii B
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka") informuje, że na mocy uchwały nr 124/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 lutego 2021 r. oraz uchwały Nr 158/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 lutego 2021 r. 325.000 obligacji serii B Spółki oznaczonych kodem: PLO198500012 (dalej „Obligacje”) zostało wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu (Catalyst) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „ASO GPW”).

Pierwszy dzień notowań Obligacji w ASO GPW wyznaczony został na dzień 22 lutego 2021 r.

Podstawa prawna: § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
+48 22 850 91 00+48 22 850 91 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252504978142900541
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Marcin Mazurek Prezes Zarządu
2021-02-22Krzysztof Zgorzelski Członek Zarządu ds. Finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk