• Odbierz prezent
PHARMENA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pharmena S.A. (2021-03-04 15:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pharmena S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PHARMENA S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PHARMENA S.A. na dzień 30 marca 2021 o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Wólczańskiej 178, 90-530 Łódź.
Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 marca 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PHARMENA S.A. wraz z projektem uchwały, które ma być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PHARMENA S.A..

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
PHARMENA_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ w dniu 30 03 2021.pdfPHARMENA_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ w dniu 30 03 2021
PHARMENA Projekty uchwał na NWZ w dniu 30 03 2021.pdfPHARMENA Projekty uchwał na NWZ w dniu 30 03 2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHARMENA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-530Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wólczańska178
(ulica)(numer)
(42) 291 33 70(42) 291 33 71
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
728-24-67-846473085607
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Konrad PalkaPrezes Zarządu
2021-03-04Marzena WieczorkowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk