• Odbierz prezent
PHARMENA S.A.: Zakończenie badań przedklinicznych w celu ustalenia maksymalnej tolerowanej dawki 1-MNA, kandydata na lek w infekcjach wirusowych (2021-02-16 16:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2020
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Zakończenie badań przedklinicznych w celu ustalenia maksymalnej tolerowanej dawki 1-MNA, kandydata na lek w infekcjach wirusowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2020 pt. " Podpisanie umowy na przeprowadzenie badań przedklinicznych w celu ustalenia efektywnej dawki kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2" opublikowanego w dniu 22 października 2020 r. w systemie ESPI oraz raportu nr 35/2020 pt. „Rozpoczęcie badań przedklinicznych w celu ustalenia maksymalnej tolerowanej dawki 1-MNA, kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2” opublikowanego w dniu 17 listopada 2020 r. w systemie ESPI, informuje, że w dniu 15 lutego 2021 r. zakończyło się pierwsze z trzech badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych prowadzone przez ośrodek badawczy Covance Inc. na zlecenie Emitenta.

W przeprowadzonym badaniu wyznaczona została maksymalna tolerowana dawka kandydata na lek 1-MNA w podaniu dotchawiczym. Badania 1-MNA prowadzone w latach ubiegłych przez Emitenta obejmowały doustne podanie preparatu. Obecnie, ze względu na nowe zastosowania kandydata na lek 1-MNA, rekomendowaną formą podania preparatu jest forma wziewna. Z tego też powodu konieczne było przeprowadzenie badań określających maksymalną tolerowaną dawkę, a więc najwyższą dawkę leku, która nie powoduje niedopuszczalnych działań niepożądanych.

Prowadzone obecnie przez Spółkę badania na modelach zwierzęcych mają na celu ustalenie efektywnej dawki kandydata na lek w zwłóknieniu płuc oraz infekcjach wirusowych, w szczególności w infekcjach skutkujących powstaniem zapalenia dróg oddechowych (m.in. infekcja wirusem Sars-CoV-2, grypa, zapalenie płuc, oskrzeli). Ustalenie efektywnej dawki kandydata na lek 1-MNA jest niezbędne do przeprowadzenia badań klinicznych na ludziach.


Covance Inc. to podmiotem specjalizującym się w organizacji procesu badań klinicznych tzw. CRO (Contract Research Organisation) z siedzibą w USA, świadczący usługi niekliniczne, przedkliniczne, kliniczne i komercjalizacyjne dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego. Firma jest własnością LabCorp i zatrudnia ponad 50 000 osób w ponad 60 krajach. Covance jest najbardziej wszechstronną i jedną z największych tego typu firm na świecie.


Powyższa informacja jest publikowana ze względu na fakt, iż przeprowadzenie badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych w celu ustalenia efektywnej dawki 1-MNA w infekcji wirusem Sars-Cov-2 może mieć potencjalnie istotny wpływ na przyszłą działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Wynika to z faktu, iż możliwość zastosowania 1-MNA w nowozdefiniowanych wskazaniach obejmujących infekcje wirusowe, w szczególności infekcje skutkujące powstaniem zapalenia dróg oddechowych (m.in. infekcja wirusem Sars-CoV-2, grypa, zapalenie płuc, oskrzeli), a także obejmujących choroby alergiczne (m.in. astma) może mieć pozytywny wpływ na działalność, wyniki finansowe i dalsze perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, w szczególności ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa Sars-CoV-2w Polsce i na świecie oraz zwiększającą się liczbę osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHARMENA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-530Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wólczańska178
(ulica)(numer)
(42) 291 33 70(42) 291 33 71
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
728-24-67-846473085607
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Konrad PalkaPrezes Zarządu
2021-02-16Marzena WieczorkowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk