• Odbierz prezent
PHARMENA S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (2021-03-23 17:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PHARMENA S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2021 r. otrzymał od prof. dr had. med. Anny Sysy-Andrzejowskiej rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pharmena S.A. z dniem 22 marca 2021 r. Powód rezygnacji nie został podany.

Informację podano ze względu na fakt rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Pharmena S.A..

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 pkt 4 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHARMENA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-530Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wólczańska178
(ulica)(numer)
(42) 291 33 70(42) 291 33 71
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
728-24-67-846473085607
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Konrad PalkaPrezes Zarządu
2021-03-23Marzena WieczorkowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk