• Odbierz prezent
PHARMENA S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej (2021-03-30 19:01)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia:2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PHARMENA S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi podjęło uchwałę nr 1 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej, na podstawie której uzupełniono skład Rady Nadzorczej i powołało do Rady Nadzorczej Panią Annę Janicką.
Informację podano ze względu na fakt powołania Członka Rady Nadzorczej Pharmena S.A..

W załączeniu Emitent przekazuje informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
210330_PHR_Notka biograficzna_czlonek RN_A.Janicka.pdf210330_PHR_Notka biograficzna_czlonek RN_A.Janicka
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHARMENA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-530Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wólczańska178
(ulica)(numer)
(42) 291 33 70(42) 291 33 71
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
728-24-67-846473085607
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Konrad PalkaPrezes Zarządu
2021-03-30Marzena WieczorkowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk