• Odbierz prezent
PGS SOFTWARE S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych (2021-03-10 17:58)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
PGS SOFTWARE S.A.
Temat
Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGS Software S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 10 marca 2021 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej Emitenta. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, którym jest wzrost wartości dla akcjonariuszy. Na obecnym etapie przeglądu różne opcje strategiczne będą rozważane przez Zarząd, w szczególności pozyskanie dla Emitenta nowego inwestora, poszukiwanie potencjalnych celów akwizycyjnych lub dokonanie transakcji o innej strukturze, jak również nie podjęcie żadnych działań.

Doradcą finansowym Spółki w ramach przeglądu opcji strategicznych będzie Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy Sp.k., a doradcą prawnym kancelaria DLA Piper Giziński Kycia sp.k.

Jednocześnie Spółka informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PGS SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGS SOFTWARE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-086Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sucha3
(ulica)(numer)
71 7982692-
(telefon)(fax)
info@pgs-soft.comwww.pgs-soft.com
(e-mail)(www)
8971719181020363023
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Wojciech GurgulPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk