• Odbierz prezent
PGO S.A.: Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym (2021-03-08 13:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat
Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGO S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym (08.03.2021 r.), Emitent składa do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zezwolenie na wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Składany wniosek stanowi realizację Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki w łącznej liczbie 96.300.000 i wartości nominalnej 1,00 zł każda. O podjęciu w/w uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2021 z dnia 5 marca 2021 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)PGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGO S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-875Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tysiąclecia101
(ulica)(numer)
+48 32 832-18-00+48 32 359 63 54
(telefon)(fax)
pgo@pgosa.plwww.pgosa.pl
(e-mail)(www)
7712374309590722383
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-08
Łukasz Petrus
Prezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk