• Odbierz prezent
PGO S.A.: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Emitenta (2021-03-04 14:49)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat
Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGO S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 4 marca 2021 r., otrzymał od TDJ Equity II Sp. z o.o., akcjonariusza reprezentującego udział w kapitale zakładowym Spółki przekraczający jedną dwudziestą tego kapitału, wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki określonych spraw. W załączeniu Emitent przesyła pełną treść wniosku TDJ Equity II Sp. z o.o.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
PlikOpis
21.03.04-wniosek akcjonariusza.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


PGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGO S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-875Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tysiąclecia101
(ulica)(numer)
+48 32 832-18-00+48 32 359 63 54
(telefon)(fax)
pgo@pgosa.plwww.pgosa.pl
(e-mail)(www)
7712374309590722383
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-04
Łukasz Petrus
Prezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk