• Odbierz prezent
PGO S.A.: Ogłoszenie zamiaru przymusowego wykupu akcji PGO S.A. przez większościowego akcjonariusza (2021-02-26 10:17)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia:2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat
Ogłoszenie zamiaru przymusowego wykupu akcji PGO S.A. przez większościowego akcjonariusza
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd PGO S.A. (Spółka) informuje, że otrzymał zawiadomienie o ogłoszeniu w dniu 26.02.2021 r. przez TDJ Equity II Sp. z o.o. żądania sprzedaży akcji PGO S.A. w ramach przymusowego wykupu. Przedmiotem przymusowego wykupu jest łącznie 4.232.083 akcje Spółki stanowiące 4,39% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 4.232.083 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,39% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena wykupu wynosi 1,45 zł za akcję. Dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu jest 26.02.2021 r., a dniem wykupu jest 03.03.2021 r.

Szczegółowe warunki przymusowego wykupu zostały zamieszczone w „Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki PGO S.A. w drodze przymusowego wykupu (Przymusowy Wykup) wraz z informacją na temat przymusowego wykupu” stanowiącej załącznik do niniejszego raportu oraz przekazanej do publicznej wiadomości m.in. przez podmiot pośredniczący w przymusowym wykupie - mBank S.A.

Jednocześnie informujemy, że w związku z przekazaniem zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji Spółki, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zawiesił obrót akcjami Spółki od dnia 26.02.2021 r.

Podstawa prawna: inne uregulowania.
Załączniki
PlikOpis
Przymusowy_wykup_akcji_PGO_2021-02-26_PAP.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


PGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGO S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-875Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tysiąclecia101
(ulica)(numer)
+48 32 832-18-00+48 32 359 63 54
(telefon)(fax)
pgo@pgosa.plwww.pgosa.pl
(e-mail)(www)
7712374309590722383
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-26
Łukasz Petrus
Prezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk