• Odbierz prezent
PGNiG zarobiło tylko 30 milionów złotych. Co zjadło zysk spółki?

14 lutego spółka PGNiG przedstawiła szacunkowe wyniki kwartalne. Przychody, wynik EBITDA i zysk operacyjny okazały się wyższe od szacunków analityków, natomiast zysk netto stanowił duże zaskoczenie. Wyniósł 30 mln zł wobec spodziewanych 360 mln zł. Do tego spadku w dużym stopniu przyczynił się odpis z tytułu aktualizacji wartości posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej przez spółkę zależną PGNiG.

 

14 lutego po sesji na GPW spółka PGNiG przedstawiła szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał i za cały 2019 r.

W czwartym kwartale skonsolidowane przychody wyniosły 12,36 mld zł wobec 12,75 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Okazały się one wyższe od konsensusu analityków, którzy spodziewali się przychodów na poziomie 10,73 mld zł.

W tym okresie zysk EBITDA okazał się wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 1,57 mld zł wobec 1,35 mld zł w IV kwartale 2018 r. Był on też wyższy od szacunków analityków na poziomie 1,29 mld zł. W czwartym kwartale EBITDA segmentu Poszukiwanie i Wydobycie wyniosła 0,69 mld zł wobec 1,08 mld zł przed rokiem. Wynik EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie był ujemny i wyniósł -0,01 mld zł wobec -0,35 mld zł rok wcześniej. EBITDA segmentu Dystrybucja wzrosła do 0,51 mld zł z poziomu 0,42 mld zł przed rokiem. EBITDA segmentu Wytwarzanie wyniosła 0,41 mld zł wobec 0,29 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W czwartym kwartale zysk operacyjny wyniósł 0,63 mld zł wobec 0,60 mld zł rok wcześniej. Był on wyższy od konsensusu analityków, którzy spodziewali się zysku operacyjnego na poziomie 0,51 mld zł.

W tym okresie zysk netto wyniósł 0,03 mld zł wobec 0,39 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. Był niższy o 92% niż przed rokiem. Analitycy spodziewali się zysku netto na poziomie 0,36 mld zł.

Na wyniki spółki w czwartym kwartale wpłynęły m. in. odpisy z tytułu aktualizacji wartości posiadanych aktywów, a także spadek wolumenu wydobycia ropy naftowej w Norwegii o 11%, niższe notowania ropy naftowej Brent i gazu, wyższa średnia temperatura w czwartym kwartale o 1,9°C.

Wynik EBITDA w czwartym kwartale został pomniejszony o 559 mln zł, na co wpłynęło 226 mln zł odpisu z tytułu utraty wartości składników majątku trwałego oraz 339 mln zł odpisu z tytułu utraty wartości zapasów gazu wysokometanowego. 14 lutego spółka zależna PGNiG – PGNiG Termika S.A. rozpoznała odpis z tytułu aktualizacji wartości posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Wpływ tego odpisu na wynik netto Grupy PGNiG w czwartym kwartale wyniósł -272 mln zł.

W całym 2019 r. skonsolidowane przychody wyniosły 42,01 mld zł wobec 41,23 mld zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 5,5 mld zł wobec 7,12 mld zł w 2018 r. W całym 2019 r. EBITDA segmentu Poszukiwanie i Wydobycie wyniosła 3,36 mld zł wobec 5,02 mld zł rok wcześniej. Wynik EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie wyniósł -0,47 mld zł wobec -0,85 mld zł w poprzednim roku. EBITDA segmentu Dystrybucja spadła z poziomu 2,38 mld zł do 2 mld zł. EBITDA segmentu Wytwarzanie wzrosła z poziomu 0,79 mld zł do 0,86 mld zł. W całym 2019 roku zysk operacyjny spadł do 2,45 mld zł z poziomu 4,4 mld zł rok wcześniej. W 2019 r. zysk netto wyniósł 1,37 mld zł wobec 3,21 mld zł przed rokiem.

Przedstawione przez spółkę wyniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu za IV kwartał i 2019 rok nastąpi 12 marca 2020 r.

Czytaj także: "Ważne, że w domu jest ciepło". PGE, PGNiG i Energa tracą na ratowaniu polskich kopalń. Bezlitosny raport NIK o PGG

Dziś światło dzienne ujrzał raport NIK, oceniający działalność Polskiej Grupy Górniczej - spółki, która za państwowe pieniądze przejęła najmniej rentowne i znajdujące się na skraju upadku kopalnie, po to, by je ratować. Wyniki kontroli nie są optymistyczne i jasno wskazują na to, że inwestowanie w s.. Czytaj
"Ważne, że w domu jest ciepło". PGE, PGNiG i Energa tracą na ratowaniu polskich kopalń. Bezlitosny raport NIK o PGG


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk