• Odbierz prezent
PGNiG z wynikami finansowymi za II kwartał 2020 r. Zysk netto spółki wyniósł 5,14 mld zł

20 sierpnia spółka PGNiG opublikowała wyniki kwartalne. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

 

20 sierpnia przed sesją na GPW spółka PGNiG opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. W II kwartale przychody wyniosły 7,28 mld zł, zysk EBITDA 7,27 mld zł, zysk operacyjny 6,45 mld zł, a zysk netto 5,14 mld zł. Wyniki te były zgodne z wcześniejszymi szacunkami podanymi przez spółkę.

W całym I półroczu grupa PGNiG uzyskała przychody w wysokości 21,04 mld zł wobec 22,62 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik EBITDA wyniósł 9,35 mld zł wobec 3,18 mld zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 7,66 mld zł wobec 1,71 mld zł przed rokiem. W I półroczu grupa PGNiG wypracowała zysk netto w wysokości 5,92 mld zł wobec 1,33 mld zł rok wcześniej. Nakłady inwestycyjne wyniosły 2,8 mld zł i były wyższe o 40% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Istotny wpływ na wyniki osiągnięte w I półroczu miała realizacja postanowień wyroku Trybunału Arbitrażowego w II kwartale. W czerwcu spółka PGNiG otrzymała korekty faktur za dostawy gazu w wysokości 5,69 mld zł.

Przedstawione wyniki nie stanowiły zaskoczenia dla rynku. W pierwszej godzinie czwartkowej sesji na GPW akcje PGNiG są notowane na lekkim minusie o 0,19%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk