• Odbierz prezent
  • Odbierz prezent
PGNiG z szacunkowym zyskiem 1,06 mld zł. Co wpłynęło na wyniki spółki?

29 kwietnia spółka PGNiG przedstawiła szacunkowe wyniki za 1 kwartał 2019 r. Co miało wpływ na wyniki spółki?

 

29 kwietnia po zakończeniu sesji na GPW, spółka PGNiG opublikowała wstępne wyniki za 1 kwartał 2019 r. W ujęciu skonsolidowanym przychody wyniosły 14,34 mld zł wobec 13,25 mld zł w analogicznym kwartale 2018 r. Wynik EBITDA wyniósł 2,16 mld zł wobec 2,67 mld zł rok wcześniej.

EBITDA segmentu Poszukiwanie i Wydobycie wyniosła 1,30 mld zł wobec 1,38 mld zł w 1 kwartale 2018 r. Wśród czynników mających największy wpływ na wyniki tego segmentu miały: spadek wolumenu wydobycia ropy naftowej o 17% w stosunku do 1 kwartału 2018 r. oraz niższe r/r notowania cen produktów w porównaniu do 1 kwartału 2018 r., w tym cena kwartalna ropy naftowej Brent niższa o 6%, a cena gazu o 12%.

EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie wyniosła – 0,07 mld zł wobec 0,18 mld zł rok wcześniej. Czynniki mające wpływ na wynik tego segmentu to:

- wzrost kosztów pozyskania gazu, głównie na skutek wzrostu 9-miesięcznej średniej ceny ropy Brent o 33%,

- spadek ceny gazu na TGE (Towarowej Giełdzie Energii),

- wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających w wysokości +179 mln zł (w 1 kwartale 2018 r. -169 mln zł),

- wyższa o 2,5% średnia cena za paliwo gazowe w nowej taryfie detalicznej obowiązującej od 15 lutego 2019 r.

EBITDA segmentu Dystrybucja wyniosła 0,68 mld zł wobec 0,76 mld zł w 1 kwartale 2018 r. Czynniki mające wpływ na wynik w tym segmencie są następujące:

- niższa o 5% taryfa za usługę dystrybucji gazu od 15 lutego 2019 r.

- wyższa średnia temperatura w 1 kwartale 2019 r. o 2,9 stopnia C rok do roku,

- saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu  - 131 mln zł wobec -177 mln zł rok wcześniej.

EBITDA segmentu Wytwarzanie wyniosła 0,40 mld zł tak samo jak rok wcześniej. Czynniki mające wpływ na wynik tego segmentu to:

- niższe przychody ze sprzedaży ciepła o 9% r/r na skutek wzrostu średniej temperatury w 1 kwartale i niższych wolumenów produkcji ciepła,

- wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej o 38% rok do roku w wyniku wyższych notowań cen energii elektrycznej,

- wyższe koszty węgla do produkcji.

Wynik EBIT wyniósł 1,38 mld zł wobec 2,01 mld zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,06 mld zł wobec 1,57 mld zł rok wcześniej.

Warto wspomnieć, że konsensus PAP Biznes zakładał przychody w wysokości 14,30 mld zł, wynik EBITDA 2,06 mld zł, a zysk netto na poziomie 986,9 mln zł.

Wyniki przedstawione przez spółkę mają charakter szacunkowy. Raport za 1 kwartał 2019 r. zostanie opublikowany 16 maja 2019 r.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk