• Odbierz prezent
PGNIG: Wypowiedzenie umowy na dostawy gazu skroplonego z Port Arthur LNG, LLC (2021-07-27 12:57)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Wypowiedzenie umowy na dostawy gazu skroplonego z Port Arthur LNG, LLC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 63/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r., informuje, że w dniu 27 lipca 2021 r. zostało wysłane do Port Arthur LNG, LLC, spółki zależnej Sempra LNG, LLC wypowiedzenie umowy długoterminowej z dnia 19 grudnia 2018 r. („Umowa”) na dostawy gazu skroplonego („LNG”).

Umowa zakładała zakup przez PGNiG około 2 mln ton LNG (tj. około 2,7 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji) rocznie przez 20 lat z instalacji produkcyjnej Port Arthur w Jefferson County w Teksasie z pierwotnie planowanym terminem zakończenia budowy nie wcześniej niż w 2023 r.

Jednocześnie PGNiG informuje, że będzie prowadzić rozmowy z Sempra LNG, LLC dot. potencjalnej współpracy w zakresie dostaw LNG pochodzących z innych projektów realizowanych przez Sempra LNG, LLC.

Publikacja informacji dot. zamiaru wypowiedzenia Umowy na dostawy LNG z firmą Port Arthur LNG, LLC, spółką zależną Sempra LNG, LLC, została opóźniona w dniu 13 lipca 2021 r. do dzisiaj zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Warsaw, July 27th 2021

Termination of LNG supply contract with Port Arthur LNG, LLC

Current Report No. 31/2021

Further to the Current Report No. 63/2018 of December 19th 2018, the Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (“PGNiG”, the “Company”) hereby announces that on July 27th 2021 the termination of long-term contract of December 19th, 2018 (“Contract”) for the supply of liquefied natural gas (“LNG”) was sent to Port Arthur LNG, LLC, a subsidiary of Sempra LNG, LLC.

The Contract has provided for the purchase by PGNiG of approximately 2 million tonnes of LNG (i.e. approximately 2.7 bcm of natural gas after regasification) annually for 20 years from Port Arthur LNG, LLC liquefaction unit in Jefferson County, Texas with originally planned construction completion date set not earlier than 2023.

PGNiG also announces that the Company will conduct talks with Sempra LNG, LLC concerning potential cooperation in the field of LNG supplies from other Sempra LNG, LLC portfolio projects.

The announcement of information on the intention to terminate the Contract for the supply of LNG with Port Arthur LNG, LLC a subsidiary of Sempra LNG, LLC was delayed on July 13th 2021 until today pursuant to Article 17(4) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16th 2014 on market abuse and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIGPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marcina Kasprzaka25
(ulica)(numer)
22 106 45 55
(telefon)(fax)
media@pgnig.plwww.pgnig.pl
(e-mail)(www)
5250008028012216736
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-27Przemysław WacławskiWiceprezes Zarządu
2021-07-27Arkadiusz SekścińskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk