• Odbierz prezent
PGNIG: Spełnienie warunków zawieszających oraz warunków przejęcia kontroli dotyczących umowy zakupu INEOS E&P Norge AS przez PGNiG Upstream Norway AS (2021-09-24 22:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr38/2021
Data sporządzenia: 2021-09-24
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Spełnienie warunków zawieszających oraz warunków przejęcia kontroli dotyczących umowy zakupu INEOS E&P Norge AS przez PGNiG Upstream Norway AS
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zawarcia warunkowej umowy nabycia INEOS E&P Norge AS przez PGNiG Upstream Norway AS („PGNiG UN”), Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24 września 2021 roku spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające oraz warunki przejęcia kontroli dotyczące umowy zakupu przez PGNiG UN przedsiębiorstwa INEOS E&P Norge AS („IEPN”) od Grupy INEOS.

Szacowane rozliczenie z tytułu transakcji wyniesie ok. 323 miliony dolarów amerykańskich. Wynika to z pomniejszenia umownej ceny nabycia o dochody uzyskane przez IEPN w okresie od daty efektywnej transakcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia przejęcia kontroli operacyjnej przez PGNiG UN nad IEPN. Rozliczenie transakcji nabycia przedsiębiorstwa IEPN przez PGNiG UN nastąpi 30 września 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Warsaw, September 24th 2021

Fulfilment of conditions precedent and conditions for acquisition of control to purchase INEOS E&P Norge by PGNiG Upstream Norway AS

Current Report No. 38/2021

Further to Current Report No. 12/2021 of March 25th 2021 regarding signing of a conditional agreement to purchase INEOS E&P Norge AS (“IEPN”) by PGNiG Upstream Norway AS (“PGNiG UN”), the Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (“PGNiG”, the “Company”) announces that on September 24th 2021 all of the conditions precedent and the conditions for acquisition of control to purchase IEPN business from INEOS Group by PGNiG UN have been met.

The estimated payment upon completion of the transaction will be approx. 323 million US dollars. This is a consequence of the reduction of the agreed purchase price by revenues earned by IEPN in the period from the effective transaction date, i.e. January 1st 2021, to the date on which PGNiG UN acquires operational control of IEPN. Completion of the transaction will occur on September 30th 2021.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIGPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marcina Kasprzaka25
(ulica)(numer)
22 106 45 55
(telefon)(fax)
media@pgnig.plwww.pgnig.pl
(e-mail)(www)
5250008028012216736
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-24Robert PerkowskiWiceprezes Zarządu
2021-09-24Przemysław WacławskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk