• Odbierz prezent
PGNiG spółka

4 czerwca spółka PGNiG opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

 

4 czerwca przed sesją na GPW spółka PGNiG opublikowała raport finansowy za I kwartał 2020 r. Przychody wyniosły 13,76 mld zł wobec 14,34 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 4,11% rok do roku. EBITDA wyniosła 2,08 mld zł wobec 2,22 mld zł rok wcześniej. Wynik ten był niższy o 6,3% niż przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł 1,21 mld zł w porównaniu do 1,43 mld zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 15,5% rok do roku. I kwartał 2020 r. PGNiG zakończyło zyskiem netto w wysokości 779 mln zł wobec 1,1 mld zł przed rokiem. Osiągnięty zysk netto był niższy o 29,2% niż rok wcześniej.

Poinformowano, że spadek wyników EBITDA, EBIT i zysku netto był efektem odpisów aktualizujących na majątku trwałym związanych z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce i za granicą. Bez uwzględniania tych odpisów, wynik EBITDA w I kwartale byłby wyższy o 29%  niż rok wcześniej.

W I kwartale sprzedaż gazu przez spółki z grupy PGNiG wzrosła o 7% do poziomu 10,6 mld m3.

Segment Poszukiwanie i Wydobycie w I kwartale wypracował wynik EBITDA w wysokości 71 mln zł wobec 1,3 mld zł przed rokiem. Na wyniki segmentu wpłynęły niższe przychody z powodu spadku cen ropy i gazu. Jednak najbardziej wpłynął odpis w wysokości 0,8 mld zł.

Wynik EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie wyniósł 909 mln zł wobec -71 mln zł przed rokiem. Wynik EBITDA segmentu Dystrybucja wzrósł o 22% do 771 mln zł wobec 633 mln zł rok wcześniej. W segmencie Wytwarzanie stosunkowo wysokie temperatury w I kwartale spowodowały spadek wolumenu sprzedaży ciepła, co jednak zostało zrekompensowane przez wyższe ceny sprzedaży ciepła. Na wynik segmentu Wytwarzanie wpłynął także spadek sprzedaży energii elektrycznej. Wynik EBITDA tego segmentu wyniósł 416 mln zł wobec 401 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 3,7% rdr.

Wyniki PGNiG były zgodne z wcześniejszymi szacunkami podanymi przez spółkę.

W pierwszej godzinie handlu na GPW akcje PGNiG są notowane na minusie o 1%.

Czytaj także: PGNiG ze wstępnymi wynikami finansowymi za I kwartał 2020 r.

21 maja spółka PGNiG przedstawiła wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Były one niższe niż przed rokiem, jednak okazały się wyższe od szacunków analityków.   21 maja po sesji na GPW spółka PGNiG przedstawiła szacunkowe wyniki za I kwartał 2020 r. Według szacunków spółki, skonsolidowane pr.. Czytaj
PGNiG ze wstępnymi wynikami finansowymi za I kwartał 2020 r.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk