• Odbierz prezent
PGNIG: Powołanie Pana Artura Cieślika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA – uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 10/2021 (2021-03-16 09:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Powołanie Pana Artura Cieślika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA – uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 10/2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 2 marca 2021 roku przekazuje dodatkowe informacje dotyczące Pana Artura Cieślika, powołanego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG.

Artur Cieślik

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida Fredric G. Levin College of Law, Center for American Law Studies. Uczestnik studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration organizowanych przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów oraz Porto Business School.

Prawnik i menadżer posiadający ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach rynku kapitałowego, spółkach publicznych oraz międzynarodowej kancelarii prawnej.

Karierę zawodową rozpoczynał w Dziale Prawnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 1997 roku, gdzie był zatrudniony do 2004 roku. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w okresie od roku 2000 do roku 2005. W latach 2004 - 2006 zatrudniony w SYGNITY S.A. Następnie od roku 2006 do roku 2018 współpracował z międzynarodową kancelarią prawną DENTONS Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. jako Senior Associate, a następnie Counsel. Od roku 2018 związany z PKN ORLEN S.A. gdzie wykonywał obowiązki Doradcy Zarządu oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii. W okresie od 24 sierpnia 2020 roku do 15 marca 2021 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy LOTOS S.A.

Pan Artur Cieślik oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Warsaw, March 16th, 2021

Appointment of Artur Cieślik as Vice President of PGNiG SA Management Board – information supplementing Current Report No. 10/2021

Current Report No. 11/2021

As a supplement to Current Report No. 10/2021 of March 2nd 2021, the Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (“PGNiG”, the “Company”) provides additional information about Artur Cieślik, who has been appointed as Vice President of the PGNiG Management Board.

Artur Cieślik

Graduate of the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the Catholic University of Lublin and Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw in partnership with the University of Florida Fredric G. Levin College of Law, Center for American Law Studies. Participant of a postgraduate Executive Master of Business Administration course run by the University of Gdańsk in partnership with the Gdańsk Foundation for Management Development and Porto Business School.

A lawyer and manager with over 20 years’ professional experience gained by working for capital market institutions, public companies and an international law firm.

He began his professional career at the Legal Department of the Warsaw Stock Exchange in 1997 where he worked until 2004. He was a lecturer at the Faculty of Law and Administration of Łazarski University from 2000 to 2005. In 2004–2006, he was employed at SYGNITY S.A. From 2006 to 2018, he worked with the international law firm DENTONS Europe Dąbrowski and Partners sp.k. as a Senior Associate and then as Counsel. He was involved with PKN ORLEN S.A. from 2018 as Advisor to the Management Board and Executive Director for Strategy. From August 24th 2020 to March 15th 2021, he served as Vice President of the Management Board for Strategy and Development at Grupa LOTOS S.A.

Artur Cieślik has represented that he is not engaged in any activities competing with the Company’s business, he is not a partner in any civil-law partnership or other type of partnership, or a member of the governing bodies of any company competing with the Company, and is not entered in the Register of Insolvent Debtors maintained under the National Court Register Act.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIGPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marcina Kasprzaka25
(ulica)(numer)
022 1064555
(telefon)(fax)
media@pgnig.plwww.pgnig.pl
(e-mail)(www)
5250008028012216736
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Przemysław WacławskiWiceprezes Zarządu
2021-03-16Magdalena ZegarskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk