• Odbierz prezent
PGNIG: Powołanie Pana Artura Cieślika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA (2021-03-02 16:10)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Powołanie Pana Artura Cieślika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 2 marca 2021 r. podjęła decyzję o powołaniu z dniem 16 marca 2021 r. Pana Artura Cieślika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG, na okres trwania VI kadencji Zarządu Spółki, kończącej się 10 stycznia 2023 r.

Pozostałe informacje o Panu Arturze Cieśliku, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Warsaw, March 2nd 2021

Appointment of Mr Artur Cieślik for the position of the Vice President of the Management Board of PGNiG SA

Current Report No. 10/2021

The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”, the “Company”) hereby announces that the Company’s Supervisory Board at its meeting held on March 2nd, 2021 decided to appoint Mr Artur Cieślik for the position of the Vice President of the Management Board, with the effect from March 16th, 2021, for the 6th joint term of office of the Company's Management Board, ending on January 10th, 2023.

The Company will provide further information on Mr Artur Cieślik required under Minister of Finance’s Regulation on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated March 29th 2018 in a separate current report.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIGPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marcina Kasprzaka25
(ulica)(numer)
022 1064555
(telefon)(fax)
media@pgnig.plwww.pgnig.pl
(e-mail)(www)
5250008028012216736
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Robert PerkowskiWiceprezes Zarządu
2021-03-02Przemysław WacławskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk