• Odbierz prezent
PGNIG: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. (2021-08-02 16:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr34/2021
Data sporządzenia: 2021-08-02
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 sierpnia 2021 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy PGNiG, PGNiG TERMIKA S.A. (podmiot wchodzący w skład Grupy PGNiG), Tauron Polska Energia S.A. („Tauron”), TAURON Wytwarzanie S.A. (podmiot wchodzący w skład Grupy Tauron), dotyczący potencjalnej transakcji zbycia przez Grupę Tauron na rzecz Grupy PGNiG zaangażowania kapitałowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. („ECSW”) oraz wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych ECSW przez Grupę Tauron (dalej „Potencjalna Transakcja”).

List intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do dokonania Potencjalnej Transakcji. Decyzja o przeprowadzeniu Potencjalnej transakcji uzależniona będzie od wyników negocjacji w tym zakresie oraz spełnienia innych warunków określonych w przepisach prawa lub dokumentach korporacyjnych.

PGNiG posiada obecnie, pośrednio przez spółkę zależną PGNiG TERMIKA S.A., 50 proc. akcji w kapitale zakładowym ECSW, a rozwój w obszarze energetyki i ciepłownictwa stanowi istotny element Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku, opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2017 z dnia 13 marca 2017 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Warsaw, August 2nd 2021

Letter of Intent signed regarding Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

Current Report No. 34/2021

The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”, the “Company”) announces that on August 2nd 2021 a Letter of Intent was signed between PGNiG, PGNiG TERMIKA S.A. (member of the PGNiG Group), Tauron Polska Energia S.A. („Tauron”), TAURON Wytwarzanie S.A. (member of the Tauron Group) regarding a potential sale by Tauron Group to PGNiG of the Tauron’s equity interest in Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. („ECSW”) and of receivables under loans advanced to ECSW by Tauron Group (the “Potential Transaction”).

The Letter of Intent is not a binding commitment to enter into the Potential Transaction. The decision to execute the Potential Transaction will depend on the results of negotiations related to the matter and will be subject to the satisfaction of other requirements under applicable laws and corporate regulations.

PGNiG holds, indirectly through the subsidiary PGNiG TERMIKA S.A., 50% of the share capital in Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Growth in the area of power and heat generation is an important element of the PGNiG Group Strategy for 2017–2022 (with an outlook until 2026), as announced in Current Report No. 19/2017 of March 13th 2017.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIGPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marcina Kasprzaka25
(ulica)(numer)
022 1064550022 1065856
(telefon)(fax)
media@pgnig.plwww.pgnig.pl
(e-mail)(www)
5250008028012216736
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-02Paweł MajewskiPrezes Zarządu
2021-08-02Przemysław WacławskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk