Advertisement
  • Odbierz prezent
PGNIG: Decyzja Prezesa URE w sprawie zmiany Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny (2021-04-15 16:41)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Decyzja Prezesa URE w sprawie zmiany Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”, „Spółka”) otrzymał informację o zatwierdzeniu decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) z dnia 15 kwietnia 2021 roku Zmiany Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 10 („zmiana Taryfy Detalicznej”).
Podwyżka ceny za paliwo gazowe w zmianie Taryfy Detalicznej w stosunku do aktualnie obowiązującej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. dla wszystkich grup taryfowych wynosi 5,6%. Stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian. Zmiana Taryfy Detalicznej dotyczy jedynie odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym.
Zmiana Taryfy Detalicznej będzie obowiązywać od 1 maja do 31 grudnia 2021 roku.
Szczegóły dotyczące zatwierdzonych taryf dostępne są na stronie internetowej www.ure.gov.pl
i opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Warsaw, April 15th 2021

President of URE’s decision on change to Retail Tariff of PGNiG Obrót Detaliczny

Current Report No. 14/2021

The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (“PGNiG”) has been notified of the approval, by way of the President of the Energy Regulatory Office’s (“President of URE”) decision of April 15th, 2021 of the change to Tariff of PGNiG Obrót Detaliczny Gas Fuel Trading Tariff No. 10 (“Retail Tariff”).

The average increase of gas fuel price in the changed Retail Tariff relative to the previous PGNiG Obrót Detaliczny retail tariff for all tariff groups amounts to 5.6%. Subscription fees remain unchanged. The Retail Tariff applies only to household clients.

The change in Retail Tariff will apply from May 1st until December 31st, 2021.

Detailed information on the approved tariff are available on www.ure.gov.pl and in Biuletyn Branżowy URE – Paliwa gazowe.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIGPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marcina Kasprzaka25
(ulica)(numer)
022 5835000022 5835856
(telefon)(fax)
pr@pgnig.plwww.pgnig.pl
(e-mail)(www)
5250008028012216736
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Przemysław WacławskiWiceprezes Zarządu
2021-04-15Artur CieślikWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk