• Odbierz prezent
PGE spółka

31 marca największa spółka energetyczna PGE przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Ze względu na odpisy z tytułu utraty wartości aktywów, spółka zakończyła miniony rok stratą netto w wysokości prawie 4 mld zł.

 

31 marca w godzinach wieczornych PGE opublikowała wyniki finansowe za 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 37,6 mld zł wobec 25,9 mld zł rok wcześniej. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 4,18 mld zł wobec 2,48 mld zł zysku przed rokiem. PGE zakończyła rok 2019 stratą netto w wysokości 3,93 mld zł wobec zysku wynoszącego 1,51 mld zł rok wcześniej. Strata netto jednostki dominującej wyniosła 3,96 mld zł wobec 1,5 mld zł zysku w poprzednim roku.

Według wstępnych szacunków spółki z lutego zysk netto miał wynieść 1,86 mld zł, ale w kolejnym miesiącu PGE poinformowała o odpisach, które obniżyły wynik. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów przyczyniły się do obniżenia wyniku o ok. 5,8 mld zł. Zysk netto skorygowany o odpisy wyniósł 2,1 mld zł i był wyższy o 17% rdr.

W 2019 r. Grupa PGE wypracowała wynik EBITDA w wysokości 7,1 mld zł i był on wyższy o 12% niż przed rokiem.

Wynik EBITDA segmentu Energetyki Konwencjonalnej wyniósł 2,9 mld zł i był wyższy o 37% niż rok wcześniej, na co wpłynęły przede wszystkim przyznane uprawnienia do emisji CO2 i wzrost marży na sprzedaży energii elektrycznej. EBITDA segmentu Dystrybucja wyniosła 2,3 mld zł, co stanowi spadek o 6% rok do roku. Do obniżenia tego wyniku przyczyniły się przede wszystkim wyższe koszty operacyjne. Segment Ciepłownictwo wypracował wynik EBITDA na poziomie 1,2 mld zł, co stanowi wzrost o 39%  w stosunku do roku 2018, do czego przyczyniły się wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej zrealizowane przez elektrociepłownie. Segment Energetyki Odnawialnej przyniósł wynik EBITDA w wysokości 517 mln zł, co stanowi wzrost o 12% w stosunku do poprzedniego roku. Wynik EBITDA segmentu Obrót wyniósł 280 mln zł, co stanowi wzrost o 23%.

W 2019 r. PGE poniosła nakłady inwestycyjne na poziomie 7 mld zł. Były one o 2% wyższe niż w 2018 r.

Notowania: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/TSXV:PGE/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk