• Odbierz prezent
PGE z wynikami finansowymi za III kwartał 2020 r.

17 listopada PGE opublikowała wyniki kwartalne. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki.

 

17 listopada po sesji na GPW Polska Grupa Energetyczna (PGE) opublikowała raport finansowy za III kwartał 2020 r. W III kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 10,32 mld zł wobec 9,34 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 10% rok do roku. Spółka wypracowała zysk operacyjny w wysokości 469 mln zł wobec 621 mln zł rok wcześniej. W III kwartale zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 273 mln zł wobec 471 mln zł przed rokiem.

EBITDA wyniosła 1,546 mld zł wobec 1,677 mld zł przed rokiem i była zgodna z wcześniejszymi szacunkami. W minionym kwartale EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 484 mln zł, co stanowi spadek o 27% rdr. EBITDA segmentu Dystrybucja natomiast była o 2% wyższa niż przed rokiem i wyniosła 611 mln zł. W segmencie Obrót EBITDA wyniosła 299 mln zł i była wyższa o 407% niż rok wcześniej. EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła 110 mln zł (wzrost o 10% rdr), a segmentu Ciepłownictwo 115 mln zł (wzrost o 24% rdr).

Notowania: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/TSXV:PGE/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk