• Odbierz prezent
PGE z wynikami finansowymi za I półrocze 2020 r.

15 września PGE opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami podanymi przez spółkę.

 

15 września w godzinach wieczornych PGE opublikowała raport finansowy za I półrocze 2020 r.

W I półroczu przychody ze sprzedaży wyniosły  22,78 mld zł wobec 18,24 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 25% rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 271 mln zł wobec 2,45 mld zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,805 mld zł wobec 4,395 mld zł przed rokiem. Wynik EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł 3,12 mld zł i był niższy o 6% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W I półroczu wynik EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej wyniósł 774 mln zł i był niższy o 63% niż rok wcześniej. EBITDA segmentu dystrybucji była niższa o 7% niż przed rokiem i wyniosła 1,13 mld zł. Wynik segmentu energetyki odnawialnej uległ obniżeniu o 3% rdr i wyniósł 301 mln zł. EBITDA segmentu ciepłownictwa wyniosła 493 mln zł i była niższa o 36% niż rok wcześniej.

Spółka zakończyła I półrocze stratą netto w wysokości 688 mln zł wobec 1,7 mld zł zysku rok wcześniej.

Wyniki finansowe opublikowane przez PGE są zgodne z wcześniejszymi szacunkami przedstawionymi 31 sierpnia. Spółka informowała wówczas, że na wynik netto znacząco wpłynęły odpisy. Wpływ ten wyniósł ok. 988 mln zł.

W I półroczu nakłady na inwestycje wyniosły 2,5 mld zł i były niższe o 2% niż przed rokiem.

Czytaj także: PGE przedstawia szacunkowe wyniki za I półrocze 2020 r.

31 sierpnia PGE przedstawiła szacunkowe wyniki za I półrocze 2020 r. Na wyniki spółki w znacznym stopniu wpłynęły odpisy. Przedstawione wyniki mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie.   31 sierpnia po sesji na GPW PGE przestawiła szacunkowe wyniki za I półrocze 2020 r. Zgodnie z szacunkami spół.. Czytaj
PGE przedstawia szacunkowe wyniki za I półrocze 2020 r.

Notowania: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/TSXV:PGE/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk